Siirry sisältöön

Koulu- ja opiskeluterveydenhuolto

Valokuva: Pituuden mittaus.

Maksuttomat ehkäisyvälineet: www.tampere.fi/maksutonehkaisy

Kouluterveyskysely

Keväällä 2019 tehtyyn kouluterveyskyselyyn osallistuivat peruskoulun 4., 5., 8. ja 9. luokan oppilaat sekä lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijat. Kysely tuottaa monipuolista kokemustietoa lasten ja nuorten hyvinvoinnista, terveydestä, koulunkäynnistä ja avun saannista.

Vuonna 2019 kyselyyn vastasi noin 3 400 tamperelaista alakoululaista, noin 2 800 yläkoululaista, noin 2 500 lukiolaista ja noin 1 000 ammatillisen oppilaitoksen opiskelijaa. Kysely toteutetaan joka toinen vuosi.

Vuoden 2019 tulokset

Lisätietoa kyselyn tuloksista: