Siirry sisältöön

Usein kysyttyä

1. Minulla on tulona Kela työmarkkinatuki ja velkaa 5 000 euroa. Voisinko saada sosiaalista luottoa?

Vaikka luoton määrä täyttää sosiaalisen luoton kriteerit, ei Kelan työmarkkinatuella olevalla synny riittävää maksuvaraa, jotta sosiaalinen luotto voitaisiin myöntää.

2. Minulla on vakituinen työ ja velkaa ulosotossa 25 000 euroa. Voisinko saada sosiaalista luottoa vuokravelkaan, maksamattomiin laskuihin sekä käytössä olevien luottokorttivelkojen yhdistämiseen?

Sosiaalista luottoa ei voida pääsääntöisesti myöntää, jos velkojen kokonaismäärä on yli 10 000 euroa.

3. Haluaisin sosiaalisen luoton 5 000 euron velkoihin ja toivoisin viiden vuoden maksuohjelmaa. Haluaisin takaisinmaksuerän suuruudeksi sata euroa kuukaudessa. Onko mahdollista?

Sosiaalisen luoton takaisinmaksuaikaa ja takaisinmaksuerän suuruutta ei voi itse valita. Takaisinmaksuaika ja kuukausittainen lyhennys määräytyvät maksuvaralaskelman perusteella. Edellytykset sosiaalisen luoton saamiseksi täyttyy, jos maksuvaraa syntyy riittävästi ja luotto tulee maksetuksi takaisin alle viidessä vuodessa.

4. Minulla on kertynyt sairaalalaskuja tuhannella eurolla sekä paljon ostettavia lääkkeitä. Voisinko saada sosiaalista luottoa?

Ensin tulisi selvittää, onko terveydenhoitokuluihin saatavissa toimeentulotukea. Jos toimeentulotukea ei myönnetä, sosiaalinen luotto voi olla mahdollinen, olettaen että sinulla ei ole muuta velkaa etkä pysty saamaan kohtuuhintaista lainaa normaaleilta luottomarkkinoilta. Lisäksi sinulle tulee jäädä maksuvaraa sosiaalisen luoton takaisinmaksuun.

5. Asun yksin ja minulla on vuokravelkaa 2 500 euroa. Vuokrani on 950 euroa kuukaudessa. Minulla on vakituinen työ. Voisinko saada sosiaalista luottoa?

Ensisijaisesti vuokravelkaan tulisi hakea toimeentulotukea. Asumiskulut ovat kuitenkin yhdelle henkilölle liian isot. Sosiaalista luottoa voitaisiin myöntää vuokravelkaan, jos muuttaisit nykyistä edullisempaan ja kohtuuhintaiseen asuntoon ja jos maksuvarasi riittäisi velan takaisinmaksuun. Jos luottotietosi ovat kunnossa, sinun tulisi kuitenkin ensisijaisesti hakea luottoa normaaleilta lainamarkkinoilta.

6. Minulla on vakituinen työ, mutta olen juuri saanut lomautusilmoituksen. Voinko saada sosiaalista luottoa velkojen yhdistämiseen?

Voit saada sosiaalista luottoa, jos kokonaisvelkamäärä on alle 10 000 euroa ja luotto tulisi kokonaan maksetuksi ansiosidonnaisen päivärahan aikana. Edellytyksenä on myös, että sinulle syntyy työttömyyspäivärahan aikana riittävästi maksuvaraa sosiaalisen luoton takaisin maksamiseen.

7. Olen velkajärjestelyssä. Voinko saada sosiaalista luottoa proteesien hankintaan?

Velkajärjestelyssä olevalle ei voida myöntää sosiaalista luottoa, koska maksuvara menee ensisijaisesti velkajärjestelymaksujen hoitamiseen.

8. Minulla on luottokorttivelkaa 3 000 euroa ja pankkitalletuksia 2 000 euroa. Voinko saada sosiaalista luottoa?

Sinulla on varallisuutta, jolla pystyt hoitamaan suurimman osan luottokorttivelasta. Jäljelle jäävän velan pystyt hoitamaan sovitun maksuohjelman mukaisesti.

9. Minulla on useita eri velkoja yhteensä noin 7 500 euroa. Luottotiedot ovat menneet. Minulla on vakituinen työpaikka. Voisinko saada sosiaalisen luoton 150 euron kuukausittaisella takaisinmaksuerällä?

Sosiaalinen luotto on mahdollista saada silloin, kun velkojen kokonaismäärä on alle 10 000 euroa. Takaisinmaksuerän määrää ei kuitenkaan voi itse määritellä, vaan se määritellään maksuvaralaskelman mukaisesti. Sosiaalinen luotto on mahdollista saada, jos maksuvara riittää lainan takaisinmaksuun enintään viiden vuoden laina-ajalla.