Siirry sisältöön

Lisätietoa omaishoidontuesta

Valokuva: Jalkojen rasvaaminen kutittaa.

Omaishoidon tuki kohdennetaan ensisijaisesti asiakkaille, joiden hoidosta omaishoitaja ottaa hoitaakseen pääosan ja jotka eivät omaishoidon tuen lisäksi tarvitse runsaasti kunnan järjestämiä muita palveluja.

Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välille toimeksiantosopimus, jossa määritellään sopijapuolten oikeudet ja velvollisuudet. Sopimus omaishoidon tuesta tehdään toistaiseksi voimassa olevaksi tai erityisistä syistä määräajaksi. Hoitajalle maksettava hoitopalkkion suuruus määräytyy hoidon sitovuuden ja vaativuuden perusteella. Tuki on hoitajalle verotettavaa ja eläketurvaan oikeuttavaa tuloa.

Lakisääteinen omaishoitajavapaa

Omaishoitajalla on oikeus pitää vapaata kolme vuorokautta sellaista kalenterikuukautta kohti, jolloin hän on yhtäjaksoisesti tai vähäisin keskeytyksin sidottu hoitoon ympärivuorokautisesti tai jatkuvasti päivittäin. Vapaita kertyy kaksi vuorokautta niiltä kalenterikuukausilta, jolloin omaishoidettava on ollut kodin ulkopuolisessa hoidossa yli viiden päivän ajan. Vapaa koskee niitä hoitajia, joilla on omaishoidon tuesta sopimus kaupungin kanssa ja jotka ovat oikeutettuja lakisääteiseen vapaaseen.

Kunta järjestää asiakkaan sijaishoidon omaishoitajavapaan ajaksi. Sijaishoito voidaan järjestää hoitovuorokausina

  • palvelutalossa,
  • palvelusetelillä asiakkaan kotiin järjestettävänä hoitona tai
  • sijaishoidon toimeksiantosopimuksella.

Palveluseteleitä voidaan käyttää sijaishoitajan palkkaamiseksi kotiin niin moneksi tunniksi kuin asiakkaan valitsema palveluntuottaja palvelua antaa. Palvelusetelin arvo on sata euroa. Palveluseteli on vaihtoehto niille asiakkaille, jotka eivät pidä lakisääteistä vapaata täysinä vuorokausina. Asiakas valitsee palvelutuottajan kaupungin ylläpitämästä luettelosta:

Sijaishoidon toimeksiantosopimus tehdään hoitajan/hoidettavan itse valitseman sijaishoitajan, esim. sukulainen, kanssa. Sijaishoitaja sitoutuu hoitamaan hoidettavaa omaishoitajan lakisääteisten vapaiden aikana korvausta vastaan. Kaikki sijaishoidon muodot kuluttavat omaishoitajan lakisääteisen vapaan kertymää, joka vuoden aikana ilman hoidossa olleita keskeytyksiä, on 36 kpl. Esimerkiksi: hoidettava on vuoden aikana 18 vrk omaishoitajan vapaalla sijaishoidossa palvelutalossa ja 18 kpl omaishoitajan vapaata käytetään palvelusetelillä kotiin saatavana hoitona. Nämä kuluttavat yhteensä omaishoitajan vuoden aikana kertyvät 36 lakisääteistä vapaata.

**
Tutustu perhehoitoon Perhehoitoliiton tekemien videoiden avulla:

Sijaishoitaja kotiin

Sekä alle että yli 21-vuotiaalle omaishoidettavalle voi saada sijaishoitajan kotiin omaishoitajan vapaan ajaksi.

Sijaishoitaja helpottaa omaishoitajia, joiden on vaikea löytää hoidettavalleen sopivaa paikkaa lakisääteisten vapaapäivien ajaksi. Sijaishoitaja voi olla ratkaisu myös silloin, kun hoitaja ei halua viedä hoidettavaa palvelutaloon tai hoidettava ei ole halukas lähtemään kotoaan.

Sijaishoitajan käyttö harkitaan tapauskohtaisesti. Sijaishoitajaa voidaan käyttää, jos sen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista ja omaishoitaja suostuu siihen. Lisäksi hoidettavan henkilön mielipide on huomioitava järjestelyssä.

Asiakasmaksut

  • Lakisääteinen omaishoidontuen vapaa: 11,40 euroa/vuorokausi
  • Lyhytaikainen palveluasuminen: 27 euroa/hoitopäivä
  • Lyhytaikainen laitoshoito: 47,90 euroa/hoitopäivä, maksukaton täyttymisen jälkeen 22,50 euroa/hoitopäivä.