Siirry sisältöön

Aikuisten tuen palkkioluokat

Aikuisten eli 18 vuotta täyttäneiden omaishoidon palkkioluokat ovat 413,45 euroa, 600 euroa, 900 euroa ja 1 400 euroa. Tuet maksetaan hoidon vaativuuden ja sitovuuden perusteella porrastaen täysin sadoin euroin lukuun ottamatta ylintä ylittävää tukea, ellei asiakas itse pyydä saada alempaa tukea.

Tuen kohdentaminen
Omaishoidon tuki kohdennetaan ensisijaisesti asiakkaille, joiden hoidosta omaishoitaja ottaa hoitaakseen pääosan, ja jotka eivät omaishoidon tuen lisäksi tarvitse säännöllisesti kotiin runsaasti kunnan järjestämiä muita palveluja.

Tuen myöntämisaika
Omaishoitosopimus on voimassa toistaiseksi. Erityisestä syystä sopimus voidaan tehdä määräaikaisena. Sopimus voidaan tarvittaessa tarkistaa. Omaishoidon tuen sopimus päättyy laitoshoidon kestäessä yhtäjaksoisesti yli kolme kuukautta.

Jatkuva hoidon tarve: tuki 413,45 euroa

 • Hoidettava tarvitsee paljon hoitoa ja huolenpitoa, jatkuvaa apua, valvontaa ja/tai ohjausta henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa
 • Hoidettava ei yleensä tarvitse hoitoa ja huolenpitoa yöaikaan
 • Hoidettava voi olla osan päivästä yksin, mutta ei voi pääsääntöisesti asua yksin

Jatkuva ympärivuorokautisen hoidon tarve: tuki 600 euroa

 • Hoivatyö on fyysisesti ja/tai psyykkisesti raskasta
 • Hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa, jatkuvaa apua, valvontaa ja/tai ohjausta henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa
 • Hoidettava voi tarvita vähäisessä määrin hoitoa ja huolenpitoa myös yöaikaan
 • Hoidettava ei voi asua yksin, mutta voi olla osan päivästä yksin

Tukea alentavat seikat:
- Kotiin annettua palvelua tai kodin ulkopuolista palvelua
- 20 - 30 tuntia/viikko tuen määrä 500 euroa/kk
- yli 30 tuntia/viikko tuen määrä 400 euroa/kk

Jatkuva ympärivuorokautisen hoidon tarve: tuki 900 euroa

 • Hoidettavuus on lähes samaa tasoa kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalla tai tehostettua palveluasumista tarvitsevalla henkilöllä
 • Hoivatyö on fyysisesti ja/tai psyykkisesti erittäin raskasta
 • Hoidettava tarvitsee runsaasti hoitoa ja huolenpitoa, jatkuvaa apua, valvontaa ja/tai ohjausta henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa, myös yöaikaan
 • Hoidettava ei voi asua yksin, mutta voi olla vähäisen ajan päivästä yksin

Tukea alentavat seikat:
- Kotiin annettua palvelua tai kodin ulkopuolista palvelua
- 20 - 30 tuntia/viikko tuen määrä 800 euroa/kk
- yli 30 tuntia/viikko tuen määrä 700 euroa/kk

Korotettu omaishoidon tuki: 1 400 euroa

 • Hoito korvaa tehostetun ympärivuorokautisen palveluasumisen tai laitoshoidon tai mahdollistaa saattohoidon kotona
 • Hoito on fyysisesti ja/tai psyykkisesti erittäin raskasta
 • Hoidettava tarvitsee ympärivuorokautista hoitoa ja huolenpitoa, jatkuvaa apua, valvontaa ja/tai ohjausta henkilökohtaisissa päivittäisissä toiminnoissa
 • Hoidettava ei voi asua yksin
 • Hoivatyö edellyttää päätoimista työpanosta
 • Hoitaja ei voi olla ansiotyössä kodin ulkopuolella
 • Kodin ulkopuolista palvelua enintään 20 tuntia/viikko

Hengityshalvauspotilaiden ja muiden vastaavalla tavalla erityisen paljon ja/tai ammatillisen koulutuksen saaneen henkilön apua tarvitsevan asiakkaan tuki voidaan myöntää tätä korkeampana.