Siirry sisältöön

Tulkin tilaus- ja käyttöopas

Tulkin tilaaminen

Tulkkivälitys: puhelin 03 5657 7314, ma - to klo 8 - 15.45 ja pe klo 8 - 15.15. Tulkin voi tilata myös sähköpostitse: [email protected].

Tilaa tulkki aina, jos et tiedä varmasti, onko asiakkaan suomen kielen taito riittävä. Viranomaisella on oikeus tilata tulkki oman työnsä helpottamiseksi. Käytä tulkkina vain ammattitulkkia, älä asiakkaasi sukulaista, tuttavaa äläkä koskaan lasta.

Tulkki tilataan tulkkivälittäjältä. Tilaa tulkki hyvissä ajoin. Huomaa, että tulkattava asiakaskäynti vie enemmän aikaa normaaliin asiakaskäyntiin verrattuna. Tulkit eivät ota varauksia paikan päällä tai puhelimitse.

Mikäli varattu aika muuttuu tai peruuntuu, ilmoita siitä heti tulkkivälitykseen. Jos peruutus tehdään edellisenä päivänä klo 15 jälkeen tai samana päivänä, tulkkaus laskutetaan. Muista ilmoittaa peruutettava tulkkauskieli!

Ilmoita tulkkivälittäjälle

  • tulkkauskieli (murre)
  • tulkkauspäivä
  • tulkkauksen alkamis- ja päättymisaika
  • toive tulkkauksen suoritustavasta (paikan päällä, puhelin)
  • tulkin kanssa työskentelevän viranomaisen nimi ja puhelinnumero
  • maahanmuuttaja-asiakkaan nimi, syntymäaika ja status
  • tulkkauspaikka ja tarkat osoitetiedot
  • varaajan nimi ja puhelinnumero
  • laskutusosoite, jos eri kuin tulkkausosoite
  • tulkkauksen aihe (toimita mahdollinen etukäteismateriaali).

Toiminta tulkin kanssa

Tulkki istuu viranomaisen ja asiakkaan välissä siten, että hänellä on esteetön näköyhteys kaikkiin tulkattaviin.

Kohdista puheesi asiakkaalle (älä tulkille) ja katso asiakasta kohti. Puhu mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi sekä jaksota puhettasi sopivasti. Vältä ammattislangia, murreilmaisuja ja sanaleikkejä. Anna tulkille aikaa tulkata puheesi.

Tulkkaus tapahtuu minä-muodossa.

Tulkki voi tehdä tulkkausta helpottavia muistiinpanoja, jotka hän hävittää tulkkauksen jälkeen.

Älä puhuttele tulkkia kesken tulkkauksen tai kysy hänen mielipidettään.

Tulkilta voi kysyä neuvoa tulkkaukseen liittyvissä asioissa ennen tulkkausta.

Kesken tulkkauksen tulkki saattaa pyytää sinua keskeyttämään hetkeksi, toistamaan, hidastamaan tai selventämään, mitä olet juuri sanonut.

Tulkki tulkkaa viranomaisen ja asiakkaan välisen keskustelun mitään pois jättämättä tai lisäämättä; hän ei itse osallistu keskusteluun. Kerro ja hoida itse tulkin välityksellä kaikki asiat, jotka haluat asiakkaasi saavan tietää (esim. lomakkeiden täyttäminen, reseptien selittäminen).

Jos tulkki on tulkkaamassa useamman tunnin, pidä kerran tunnissa 10 - 15 minuutin tauko. Pidä kiinni sovitusta aikataulusta. Tulkki on paikalla vain varatun ajan.

Tulkkauksen venyessä yli varatun ajan tulkki pyytää sinua täyttämään tulkkaustositteen.