Siirry sisältöön

Tulkkaukset

Tulkkivälitys: puhelin 03 5657 7314, ma - to klo 8 - 15.45 ja pe klo 8 - 15.15. Tulkin voi tilata myös sähköpostitse: [email protected].

Tulkkeja voidaan varata myös sähköisen ajanvarausjärjestelmän kautta. Sähköiset käyttäjätunnukset tilataan osoitteesta [email protected]. Lisätietoja: [email protected]

Sähköisen palvelun edut:

 • ei aiheuta ylimääräisiä kuluja tilaajalle
 • vähentää jonoja
 • helppokäyttöinen, 24/7 toimiva palvelu
 • viranomaisen tilaajatiedot säilyvät palvelussa, joten tulkin varauslomake on nopea täyttää
 • tulkkauspyynnöistä lähtee tilaajalle sähköinen vahvistus, kun tulkkivälittäjä on käsitellyt pyynnön
 • kaikki varatut tulkkaukset (myös puhelimitse varatut) näkyvät viranomaisen Oma asiointi -näkymässä
 • saman yksikön sisällä kaikki tilaajat näkevät koko yksikön tulkkivaraukset
 • viranomainen voi perua Oma asioinnissa tekemänsa varauksen, jos tulkkivälittäjä ei ole ottanut sitä vielä käsittelyyn

Asioimistulkkaus

Pirkanmaan tulkkikeskus on keskittynyt tulkkauslajeista asioimistulkkaukseen.

Asioimistulkkaus on viranomaisen ja asiakkaan välisen asioimisdialogin esim. haastattelun, neuvottelun, selvitys- ja tiedonvälityskeskustelun, kuulustelun ja oikeudenkäynnin tulkkausta. Työkieliä on liki 60.

Kaikki tulkit ovat salassapito- ja vaitiolovelvollisia.

Asioimistulkkaus eri tilanteissa:

 • Sosiaali- ja terveydenhuolto
 • Kasvatus- ja koulutusala
 • Maahanmuuttoasiat sekä poliisi- ja oikeusala

Tulkkausmuodot

Tulkkausmuotoja ovat lähi- ja etätulkkaus.

Lähitulkkauksessa tulkki on muiden viestintäosapuolten kanssa samassa tilassa. Vielä toistaiseksi suurin osa tulkkikeskuksen tarjoamista tulkkauspalveluista tapahtuu lähitulkkauksena niin, että tulkki menee tilaajan osoittamaan paikkaan tulkkaamaan.

Etätulkkauksessa tulkki on muista osapuolista erillään. Tulkkaus toteutuu puhelimitse ja ennalta sovittuun aikaan. Viranomainen soittaa tulkille, kun tulkkausosapuolet ovat valmiina.

Tulkkausmenetelmät

Konsekutiivi- eli peräkkäistulkkauksessa tulkkaus toiselle kielelle seuraa heti jokaista puhejaksoa. Puhejakson pituus vaihtelee suuresti tilanteen ja puhujan, joskus tulkin, mukaan. Toisinaan se saattaa käsittää koko puheen, mutta useimmiten puhuja jaksottaa puheensa tulkille sopiviin ajatuskokonaisuuksiin.

Simultaani- eli samanaikastulkkauksessa tulkkaus tapahtuu samaan aikaan kun puhuja puhuu.
Sitä käytetään oikeudessa, kokouksissa, seminaareissa ja konferensseissa. Kuiskaamalla voi simultaanisesti tulkata muutamalle kuulijalle, mutta muuten simultaanitulkkaus edellyttää asianmukaisia teknisiä laitteita.