Siirry sisältöön

Palveluiden hinnat

Tulkkaukset

Tulkkaustunnin hinta: 63 euroa + alv 24 %. Minimiveloitus yksi tulkkaustunti. Sen jälkeen laskutus puolitunneittain. Harvinaiset kielet todellisten kustannusten mukaan.

Etätulkkauksen minimiveloitus ½ tuntia (puhelintulkkaus): 31,50 euroa + alv 24 % minkä jälkeen laskutus puolitunneittain.

Ilmoitustulkkaus ½ tuntia 31,50 euroa alkavalta ½ tunnilta + alv 24 %.

Oikeustulkkaus 69 euroa/tunti + alv 24 %. Minimiveloitus yksi tulkkaustunti. Sen jälkeen laskutus puolitunneittain.

Alustusmateriaali 45 euroa + alv 24 %.

Tulkkauksen perushintaan lisätään klo 18-22 välillä tehtävästä työstä 15 % korotus ja klo 22-07 välisestä työstä 30 % korotus. Lauantaina tehdystä tulkkauksesta 20 % korotus, sunnuntaina tai muuna juhlapyhänä tehdystä tulkkauksesta 100 % korotus.

Valtion korvaamat tulkkaukset ja käännökset

Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden tulkkaus- ja käännöskulut korvataan valtion varoista TEM:n ohjeen 29.10.2013 mukaisesti.

Mikäli maahanmuuttaja tai hänen perheenjäsenensä on pakolainen eikä vielä Suomen kansalainen ja mikäli asiointi tapahtuu sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulun tai päiväkodin ja kodin välisessä yhteistyössä tai muuten liittyy kotouttamiseen, ovat tulkkaukset Tampereen kaupungin viranomaisille maksuttomia.

Kustannusten korvaamiselle ei ole asetettu aikarajaa. Näissä tapauksissa tulkkikeskus ei laskuta kaupungin yksikköä.

Tulkkauskustannusten lisäksi voidaan tapauskohtaisesti korvata yllä mainittuihin tilanteisiin liittyviä kääntämisestä aiheutuneita kustannuksia, jos ne ovat olleet maahanmuuttajan kotoutumisen edistämisen kannalta välttämättömiä. Yleisiä materiaalikäännöksiä esim. ohjeita ja esitteitä ei kuitenkaan pääsääntöisesti korvata.

Muille kuin pakolaisille annetuista tulkkaus- ja käännöspalveluista laskutetaan tilaajana ollutta viranomaistahoa.

Matkakulut

Matka- ja majoittumiskustannukset laskutetaan tilaajalta todellisten kustannusten mukaan. Kilometrikorvauksen suuruus ja mahdolliset päivärahat määräytyvät vuosittain kunnallisen yleisen virka- ja työehto-sopimuksen pohjalta. Lisäksi tilaajalta laskutetaan matka-aika Tampereen ulkopuolelle tehtävistä tulkkausmatkoista 20 euroa/tunti + alv 24 %.

Käännökset

Käännössivun hinta (1560 merkkiä): 63 euroa + alv 24 %.
Minimiveloitus puoli sivua 31,50 euroa + alv 24 %. Laskutus puolen sivun jaksoissa.

Kiireellisyyslisä: 25 %/käännös.

Harvinaiset kielet todellisten kustannusten mukaan.

Asiantuntijapalkkio

Asiantuntijapalkkio: 63 euroa + alv 24 %.

Perumisiin liittyvät laskutukset

Varatun tulkkausajan peruminen
Tulkkaus laskutetaan tilaaja-asiakkaalta tilatun ajan mukaisesti, jos peruutus tehdään edellisenä päivänä klo 15 jälkeen, samana päivänä kun tulkkauksen piti tapahtua tai vasta tulkkauspaikalla tai jos asiakas ei saavu sovittuna aikana sovittuun tapaamiseen. Tässä tapauksessa peruutuksesta johtuvat matkakulut laskutetaan täysimääräisinä.

Tulkki odottaa asiakasta 20 minuuttia. Tämän jälkeen hän sopii tilaaja-asiakkaan kanssa siitä, odotetaanko maahanmuuttaja-asiakasta. Tilaaja-asiakkaan esityksestä tulkki odottaa koko varatun ajan.

Tulkkaus laskutetaan tilaaja-asiakkaalta, jos tilausvaiheessa ei ole annettu maahanmuuttaja-asiakkaan nimeä, ja tulkki toteaa tulkkauspaikalla olevansa jäävi tulkkaamaan kyseistä henkilöä, koska jääviyttä ei ole voitu selvittää ennen tulkkausta.

Käännöstoimeksiannon peruminen
Käännöstoimeksiannon perumisesta laskutetaan, jos käännös on aloitettu. Minimiveloitus puoli sivua tai todellisen tehdyn sivumäärän mukaisesti.

Asiakaskoulutuksen tai kulttuuriasiantuntijapalvelun peruminen
Asiakaskoulutuksen tai kulttuuriasiantuntijapalvelun peruminen laskutetaan tilaaja-asiakkaalta, jos peruminen tehdään samana päivänä. Syntyneet matkakulut laskutetaan.