Siirry sisältöön

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto

Vammaispalvelutoimisto sijaitsee Tampereella Sarviksen kiinteistössä Hatanpäällä. Neuvonta ja työntekijän tapaamiset vain ajanvarauksella. Hakemukset postitetaan seuraavaan osoitteeseen: Tampereen kaupunki, Vammaispalvelut, PL 98, 33201 Tampere

Palvelutarpeen arviointi ja neuvonta (yli 25-vuotiaat):
Puhelin 040 159 8379, ma - ti ja to - pe klo 9 - 10 sekä ma - to klo 13 - 14
Sähköposti vammaispalvelu(at)tampere.fi

Asumisyksikössä asuvat:
Sähköposti vammaispalvelu.asuminen(at)tampere.fi

Lapset ja nuoret (alle 25-vuotiaat):
Puhelin 040 637 0557, ma, ti ja pe klo 9-10
Sähköposti vammaispalvelu.lapset(at)tampere.fi

Vammaispalvelujen hakeminen

Vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja taloudellisia tukitoimia voi hakea sekä kirjallisesti että sähköisesti. Sähköinen asiointi vaatii kirjautumista palveluun joko verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.


Toimintayksiköt

Päiväaikainen toiminta Hehku

Hehku ovat kiinni 25.6. - 2.8.2021.

Päiväaikainen toiminta Hehku
Koulutie 15
35300 Orivesi
Puhelin 050 598 3245
Sähköpostiosoite hehku(at)tampere.fi

Johtava ohjaaja Jaana Laurikka, puhelin 040 806 4973

Hehku tuottaa päiväaikaisen toiminnan palvelua Orivedellä. Hehkussa on 25 asiakaspaikkaa, kolme ohjaajaa ja johtava ohjaaja, joka vastaa myös muista Oriveden vammaispalveluiden yksiköistä.

Hehkussa toteutetaan toimintaa, jonka tarkoituksena on tukea asiakkaiden selviytymistä ympäröivässä yhteiskunnassa. Tavoitteena on mahdollistaa asiakkaan hyvä arki ja oman näköinen elämä.

Hehku tarjoaa ammattitaitoista, erilaisuuden hyväksyvää, kokonaisvaltaista ja arjen turvaavaa tukea ja ohjausta. Hehkussa tuetaan itsemääräämisoikeutta, osallistumista omaan elämään, ja ohjataan itsenäiseen päätöksentekoon. Asiakasta tuetaan yksilöllisesti yhteisössä. Asiakkaalle annetaan mahdollisuus kasvuun ja kehittymiseen.

Toiminta on suunnitelmallista ja tavoitteellista. Arvot ovat tärkeä lähtökohta laadukkaan toiminnan toteutuksessa. Toiminta tukee asiakkaiden aikuisuutta, vahvistaa sosiaalisia taitoja ja osallisuutta ympäröivään yhteiskuntaan.

Hehkussa toimitaan asiakaslähtöisesti yhdessä ryhmätyötoiminnan keinoin. Kulttuuri ja taide ovat tärkeitä elementtejä toiminnan toteutuksessa, kuten myös liikunta ja hyvinvointi. Ryhmät suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa heidän tarpeistaan ja toiveistaan lähtien.

Vaikka toiminta on enimmäkseen ryhmässä tapahtuvaa, jokainen asiakas pyritään huomioimaan myös yksilöllisesti. Tavoitteena on löytää jokaisen yksilön vahvuudet ja tukea niitä. Vertaisohjaajana toimiminen on yksi tapa tukea asiakkaiden vahvuuksia.

Niemen linna

Niemen linna
Niementie 15 A
35300 Orivesi
Puhelin 044 423 5837 ja 044 423 5838

Johtava ohjaaja Jaana Laurikka, puhelin 040 806 4973

Niemen linna on tehostetun palveluasumisen koti 12 aikuiselle kehitysvammaiselle henkilölle. Niemen linna sijaitsee Orivedellä aivan keskustan tuntumassa.

Niemen linnassa on 12 asuntoa, joissa jokaisessa on oma WC- ja suihkutila sekä terassi. Yhteisiä tiloja ovat keittiö, olohuone, saunatilat sekä kodinhoitohuone. Lisäksi takapihalla on iso yhteinen terassi. Kaikki tilat ovat esteettömiä.

Niemen linnan asumisen tavoitteena on mahdollisimman oman näköinen elämä jokaiselle asukkaalle.

Henkilökunta ohjaa ja auttaa asukasta tämän yksilöllisen tarpeen mukaan, tavoitteena osaamisen ja osallisuuden kokemus omassa elämässään. Asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseksi myös yhteydenpito läheisiin on tärkeässä roolissa. Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen mahdollistaa oman näköisen elämän.

Instagram

Niemen tupa

Niemen tupa
Niementie 15 B
35300 Orivesi
Puhelin 040 502 1843

Johtava ohjaaja Jaana Laurikka, puhelin 040 806 4973

Niemen tupa on palveluasumisen koti kuudelle aikuiselle kehitysvammaiselle henkilölle. Niemen tupa sijaitsee Orivedellä aivan keskustan tuntumassa.

Niemen tuvassa on kuusi asuntoa, joissa jokaisessa on oma WC- ja suihkutila. Lisäksi yhdessä asunnossa on oma keittiö. Jokainen pitää omasta kodistaan kykyjensä mukaan huolta. Niemen tuvassa tehdään ruoka itse, ja asukkaat osallistuvat sen suunnittelemiseen ja tekemiseen yhdessä ohjaajan kanssa.

Niemen tuvassa opetellaan elämään mahdollisimman itsenäisesti omien kykyjen mukaan, tavoitteena hyvä ja oman näköinen elämä. Palveluasuminen on turvallinen ratkaisu itsenäisen elämän polulla. Sosiaaliset taidot karttuvat yhteisöllisessä asumisessa. Itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen mahdollistaa asukkaiden omannäköisen elämän. Asukkaiden omatoimisuutta tuetaan ja ohjataan heidän yksilöllisten tarpeidensa mukaan. Henkilökunta toimii yhdessä asukkaan ja hänen lähiverkostonsa kanssa.Meidän stoori -blogissa julkaistaan kirjoituksia myös Niemen tuvan ja Toimintakeskus Hehkun kuulumisista:

Meidän stoori -blogi

Kuva: Meidän stoori -blogin tunnuskuva. Meidän stoori -blogin kirjoittajat

Korven kodin heinäkuu
Kaksi iloista korvenkotilaista uimassa järvessä.