Siirry sisältöön

Odotusajat sosiaalipalveluihin

Odotusajat ikäihmisen hakemiin sosiaalipalveluihin

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on vähintään puolen vuoden välein kerrottava, missä ajassa ikäihminen voi saada hakemansa sosiaalipalvelut. Odotusaikoja seurataan palvelukohtaisesti. Odotusajalla tarkoitetaan sitä keskimääräistä aikaa, joka on kulunut hakemuksen jättämisestä siihen, kun henkilö on tosiasiallisesti saanut hakemansa palvelut.

Oriveden tiedot julkaistaan www.tampere.fi/orivesi -sivuilla neljän kuukauden välein. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lautakunta ja vanhusneuvosto käsittelevät odotusaikoja kokouksissaan.

Kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut

  • Odotusaika yhteydenotosta kotihoidon palvelujen toteutumiseen on ollut keskimäärin 1 - 7 arkipäivää.
  • Kiireellinen kotihoito on aloitettu 1 - 2 päivän aikana, kun yhteydenotto on vastaanotettu.
  • Myönnetyn kauppapalvelun odotusaika on ollut 1 - 7 arkipäivää.
  • Myönnetyn turvapalvelun (turvapuhelin) odotusaika on ollut 2 - 5 arkipäivää.

Omaishoidon tuki

  • Omaishoidon tuen hakemusten käsittelyaika on ollut keskimäärin 4 viikkoa.
  • Myönnetyt omaishoidon palvelut tulevat voimaan hakemiskuukauden jälkeisestä kuukaudesta alkaen.
  • Omaishoidon tuen myönteinen päätös edellyttää, että omaishoidontuen myöntämiskriteerit täyttyvät.

Vanhusten päivätoiminta

Vanhusten päivätoimintaan odotusaika hakemuksesta palvelun toteutumiseen on 1 - 2 viikkoa.

Ympärivuorokautinen pitkäaikaishoito

Alla olevassa taulukossa löytyvät tiedot ympärivuorokautiseen pitkäaikaishoitoon jonottaneista asiakkaista.

Odotusajat tammi-elokuu 2021Odotusaika alle 1 kk Odotusaika 1-3 kk Odotusaika 3-6 kk
Odotusaika yli 6 kk
Palveluasuminen 3 asiakasta
ei yhtään ei yhtäänei yhtään
Vanhainkotihoito 10 asiakasta
2 asiakasta
ei yhtäänei yhtään
Tehostettu palveluasuminen 15 asiakasta
2 asiakasta
ei yhtään
1 asiakas

Pysyvää hoivapaikkaa odottavat asiakkaat ovat säännöllisen kotihoidon palvelujen piirissä tai asiakkaana muussa Tampereen kaupungin hoivayksikössä.

Päätös sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja oikeus palveluihin

Vanhuspalvelulain mukaan kunnan on päätettävä iäkkään henkilön kiireellisesti tarvitsemien sosiaalipalvelujen myöntämisestä ja järjestettävä myönnetyt palvelut viipymättä niin, ettei iäkkään henkilön oikeus välttämättömään huolenpitoon vaarannu. Palveluja voi hakea kirjallisesti tai suullisesti.

Päätös muiden kuin kiireellisten sosiaalipalvelujen myöntämisestä on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kirjallinen tai suullinen hakemus on tullut vireille. Iäkkäällä henkilöllä on oikeus saada hänelle myönnetyt muut kuin kiireelliset sosiaalipalvelut ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluttua päätöksestä.