Siirry sisältöön

Veteraanit

Kuntoutus

Rintamaveteraaneja kuntoutetaan vuosittain kaupungin ja valtion määrärahoin.

Maksuttomat palvelut

Sotaveteraanin ei tarvitse maksaa terveyskeskusmaksua (20,60 euroa) perusterveydenhuoltoon kuuluvulla lääkärin vastaanotolla. Maksua ei peritä myöskään erikoissairaanhoitoon kuuluvalla silmä- ja korvalääkärin vastaanotolla, fysiatrin vastaanotolla, reumatoimistossa eikä diabetesvastaanotolla.

Rintamaveteraanien kuntoutusta varten tarvittavista lääkärintodistuksista ei peritä maksua. Muista todistuksista peritään normaalit maksut. Orivesiläiset rintamatunnuksen omaavat veteraanit matkustavat matkakortillaan ilmaiseksi ilman aikarajoitusta. Kelpoisuusalueena on Oriveden alue.

Sotaveteraani voi osoittaa oikeutensa maksuttomaan palveluun esittämällä

 • sotilaspassin, jossa on merkintä rintamasotilastunnuksesta.
 • erillisen kortin, jossa on merkintä rintamatunnuksen, rintamapalvelustunnuksen tai veteraanitunnuksen myöntämisestä.
 • kuvallisen Kela-kortin, jonka kääntöpuolella on merkintä R.

Tukea kotona asuville rintamaveteraaneille

Valtiokonttori on myöntänyt rintamaveteraaneille kotona asumista tukevia palveluja varten erillisen määrärahan kunnille vuosittain. Määrärahalla hankitaan veteraaneilla kaikki heidän kotona asumistaan tukevat palvelut.

Palvelut myönnetään asiakasohjaajan tekemän palvelutarpeen perusteella, jossa asiakasohjaaja, veteraani ja omaiset yhdessä miettivät mitä palvelua veteraani haluaa ja tarvitsee. Palvelut ovat veteraanille maksuttomia.

Tampereen ja Oriveden rintamaveteraaneilla on mahdollisuus saada seuraavia palveluita:

Myönnettävät maksuttomat palvelut

 • Kotihoito, kotipalvelu, kotisairaanhoito
 • Kotiinkuljetusateria
 • Lounassetelit
 • Kohderuokailu
 • Siivouspalvelu
 • Ikkunanpesu
 • Pesulapalvelu
 • Turvapuhelin
 • Kauppapalvelu
 • Pihatyöt (nurmikon leikkaus, lumityöt, rännien puhdistus, puiden pilkkominen)
 • Päiväkeskus
 • Perhehoito (osavuorokautinen)
 • Apuvälineet/kodin pienet muutostyöt
 • Jalkahoito
 • Asiointi- ja saattajapalvelu
 • Omaishoidon tuki
 • Omaishoitajien ylimääräiset virkistysvapaat
 • Kuljetuspalvelu
 • Tehostettu palveluasuminen ja palveluasuminen

Sotaveteraanien kuljetuspalvelu
Veteraaneille myönnetään 56 yhdensuuntaista asiointiin ja virkistykseen tarkoitettua taksimatkaa vuodessa. Matkat ovat oman kunnan alueella tehtäviä matkoja, eikä niistä peritä omavastuuta. Matkoja ei voi käyttää Kelan korvaamiin terveydenhuoltomatkoihin, mutta esimerkiksi rokotuksella käymiseen matkoja voi käyttää.

Kanttiinitoiminta lähitorilla
Maksuton kanttiinitoiminta (ruokalu ja ohjelma) jatkuu Peurankallion lähitorilla. Kuuselan lähitorilta järjestetään maksutonta kanttiinitoimintaa kotiin veteraaneille, jotka eivät voi tulla lähitorin kanttiiniryhmiin.
 • Peurankallion kanttiini, puhelin 040 670 0115
 • Kuuselan kotikanttiini, puhelin 044 710 9598

Palvelujen tilaaminen
Palveluiden käytöstä ja tilaamisesta voi sopia puhelimitse tai pyytämällä asiakasohjaajan kotikäynnille. Kotikäynnillä kartoitetaan yhdessä palveluntarvetta, jonka jälkeen asiakasohjaaja tilaa tarvittavat palvelut tuottajilta.

Tehostetun palveluasumisen ja palveluasumisen asiakasmaksut

Veteraanin asuessa tehostetussa palveluasumisessa tai palveluasumisessa niin Valtiokonttorin määrärahasta maksetaan veteraanin hoito, ateriat, palvelut ja hygieniapaketit. Veteraanille jää maksettavaksi vain asunnon vuokrakulut.

Asiakasohjaaja
Sanna Gren
puhelin 040 768 9078
sähköposti [email protected]

Kotitori
sähköposti [email protected]
puhelin 03 5656 5700, ma - pe klo 8 - 16.30
33101 Tampere

Kotitorilla voit vierailla ma - pe klo 9 - 16 sekä ajanvarauksella klo 16 - 18. Neuvonta sijaitsee katutasossa, kulku kadulta on esteetön.