Siirry sisältöön

Huoli-ilmoitus Tampereella tai Orivedellä asuvasta aikuisesta

Huoli aikuisen hyvinvoinnista voi herätä, jos ihminen ei itse kykene hankkimaan apua tai ymmärrä omaa avun tarvettaan.

Huoli-ilmoituksen voi tehdä kuka vain. Yhteistyön helpottamiseksi on hyvä kertoa huolen kohteena olevalle henkilölle huolestaan ja aikomuksestaan olla asiasta yhteydessä sosiaaliviranomaisiin. Huoli-ilmoituslomakkeella voit ilmoittaa Tampereella tai Orivedellä asuvaa henkilöä koskevan huolesi. Muiden kuntien asukkaita koskevat huoli-ilmoitukset tulee tehdä kyseisen henkilön asuinkuntaan.

Voit ilmaista huolesi joko verkkolomakkeella tai soittamalla sosiaalipalvelujen neuvontaan , puhelin 03 5657 0200, arkisin klo 9 - 15. Huoli-ilmoitus on tarkoitettu käytettäväksi kiireettömissä tilanteissa.

Kun huoli-ilmoitus saapuu sosiaalipalvelujen neuvontaan, sosiaalitoimen työntekijä ottaa yhteyttä puhelimitse huolen kohteena olevaan henkilöön ja selvittää hänen tilannettaan ja palvelutarvettaan. Huolen kohteena olevalla henkilöllä on oikeus kieltäytyä palvelutarpeen arvioinnista ja avun vastaanottamisesta. Huoli-ilmoituksen tekijälle ei voida ilman huolen kohteena olevan henkilön suostumusta antaa tietoja asian etenemisestä.

Kiireellisissä tilanteissa sinun tulee soittaa hätänumeroon 112 (välitön henkeä ja terveyttä uhkaava tilanne) tai sosiaalipäivystykseen, puhelin 0500 625 990, joka palvelee ympäri vuorokauden.