Siirry sisältöön

Psykogeriatrian poliklinikka ja psykogeriatrinen kotikuntoutus

Psykogeriatrian poliklinikka

Psykogeriatrian poliklinikka
vaihde 03 565 611, ma - pe klo 8.30 - 15.45
puhelin 040 806 2470, sihteeri, ma - pe klo 8.30 - 11
Hatanpään puistosairaala (K-rakennus)
33900 Tampere

Tampereen joukkoliikenteen busseilla on kaksi pysäkkiä Hatanpään kantasairaalan kohdalla. Sairaalaan liikennöivät bussit 11, 21, 32 ja 33 sekä palvelubussit 3, 4 ja 11.
Ulkoinen linkkiReittiopas ja aikataulut


Psykogeriatrian poliklinikalla hoidetaan vakavaa masennusta, muita mielialahäiriöitä tai myöhäisiän psykoottistasoista häiriötä sairastavia ikääntyneitä potilaita. Poliklinikalla hoidetaan myös muistisairauspotilaita, joilla on psykogeriatrista erityisosaamista vaativia liitännäisoireita sekä potilaita, joiden hoito vaatii erotusdiagnostista selvittelyä.

Hoito toteutetaan vastaanotto- tai kotikäynteinä sekä ryhmähoitona. Poliklinikan hoitojakson tavoitteena on lievittää potilaan psykiatrisen sairauden oireita ja tukea häntä selviytymään kotona sairautensa kanssa.

Poliklinikalta tarjotaan psykogeriatrisen osaamisen lisäämiseksi myös mentorointia ja koulutusta.

Psykogeriatrinen kotikuntoutus

Kotikuntoutusta tarjotaan psykogeriatrista hoitoa ja tukea tarvitseville ikääntyneille henkilöille, kuten mielenterveysongelmaisille ja turvattomuutta kokeville sekä haasteellisesti käyttäytyville muistisairaille.

Kotikuntoutus tukee, kannustaa ja motivoi potilasta selviytymään arjen askareista. Potilasta ohjataan lähialueiden palvelujen käytössä. Myös psyykkisen voinnin huonontuessa kotikuntoutuksen tuella voidaan tukea potilasta selviytymään kotona.

Psykogeriatrisen kotikuntoutusjakson aikana potilaan lääketieteellinen hoitovastuu on psykogeriatrian poliklinikan lääkärillä. Kuntoutus tapahtuu potilaan tarpeiden mukaan räätälöidyin kotikäynnein.

Psykogeriatriseen kotikuntoutukseen ohjaudutaan lääkärin arvion perusteella.

Osastonhoitaja
Laila Allen-Oikari
puhelin 050 323 1968
sähköposti [email protected]

Hoitoon hakeutuminen

Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä. Lähetteen potilas saa terveyskeskuksesta, Tampereen yliopistollisesta sairaalasta, yksityiseltä lääkäriasemalta tai muun sairaalan tai laitoksen lääkäriltä.

Lähetteen perusteella erikoislääkäri arvioi vastaanoton kiireellisyyden. Ensikäyntiaika poliklinikalle lähetetään kotiin kirjeitse.

Hoitojakson aikana potilaan psykogeriatrisen hoidon kokonaisvastuu on psykogeriatrian poliklinikalla. Hoitojakson päättyessä potilas siirtyy jatkoseurantaan omalääkärille. Uusi käyntiaika voidaan varata vain uudella lähetteellä.

Asiakasmaksut

Psykogeriatrian poliklinikan vastaanotto- ja kotikäynnit sekä psykogeriatrisen kotikuntoutuksen käynnit ovat maksuttomia mielenterveyslain perusteella.

Poliklinikan fysioterapeutin ja toimintaterapeutin arviointi-, ohjaus- ja seurantakäynnit sekä apuvälinearviot ja asunnon muutostyötarpeen arviot ovat maksuttomia.