Siirry sisältöön

Psykiatrinen intensiiviyksikkö

Psykiatrinen intensiiviyksikkö
vaihde 03 565 715
puhelin 040 806 2496, sairaanhoitaja
puhelin 040 670 6309, toimintaterapeutti
33230 Tampere

Topi eli toiminnallinen psykiatrinen intensiiviyksikkö on suunnattu 18 - 30 -vuotiaille, jotka kokevat mielekkäämmäksi käsitellä asioitaan toiminnallisin menetelmin kuin puhumalla.

Psykiatrinen intensiiviyksikkö tarjoa hoitoa potilaille, joiden psykiatrista avohoitoa on tarkoituksenmukaista tiivistää tai jotka tarvitsevat erityistä tukea kotiutumiseen psykiatrisesta sairaalasta.

Topiin tullaan lääkärin lähetteellä. Hoitojakson pituus on kolme viikkoa ja sinä aikana on yksilö- ja ryhmätapaamisia, verkostopalavereita sekä mahdollisuuksien mukaan kotikäynti. Viikossa on kolme hoitopäivää, hoitopäivän pituus on 4 - 6 tuntia, sisältää ruokailun.

Jokaisen nuoren hoitojakso suunnitellaan erikseen ja se voi koostua esim. keittiöaskareista, liikunnasta, musiikista tai muista luovista asioista.

Tarkoituksena on vahvistaa nuoren itsetuntoa ja vuorovaikutustaitoja, tukea hänen toiminnallisuuttaan sekä ohjata häntä löytämään tapoja tunteiden ilmaisemiseen ja hallintaan.

Hoito on maksutonta.