Siirry sisältöön

Laitoskuntoutus

Päihdehuollon laitoshoito tarkoittaa intensiivistä ympärivuorokautista kuntoutus- tai hoitojaksoa päihdehoitolaitoksessa. Laitoshoito on tarpeellista ainoastaan silloin, kun avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia ja asiakkaan arvioidaan tarvitsevan ympärivuorokautista hoitoa.

Päihdehuollon laitoshoidon jaksot ovat määräaikaisia: useimmiten kyse on kuukauden mittaisesta jaksosta, jolla tuetaan asiakkaan kotipaikkakunnalla toteutuvaa kuntoutumista.

Asiakkaalla tulee olla jo hoito- tai kuntoutusjaksolle tullessaan suunnitelma laitoshoidon jälkeisestä avohoidosta ja/tai muusta tarvittavasta asumis- ja tukipalvelusta.

Laitoshoitojaksolle tarvitaan lähetteeksi asiakkaan terveydentilaa ja lääkehoitoa kuvaava lääkärin hoitoyhteenveto ja sosiaalityöntekijän tekemä päihdepalvelupyyntö. Laitoshoitoon hakeudutaan päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasohjausyksikön kautta. Suunnitelma laitoshoidon jälkeisistä tukitoimista tehdään yhteistyössä oman sosiaalityöntekijän kanssa.

Päihdehuollon laitoshoidosta peritään asiakasmaksu.

Laitoshoitoon ohjaamisen kriteerit

Tampereen kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelujen psykososiaalisen tuen palvelut sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakasohjausyksikkö ovat laatineet yhteistyössä laitoshoitoon ohjaamisen kriteerit. Kriteerit on tarkoitettu hoitoon ohjauksen ja päätöksenteon tueksi. Kaikessa päätöksen teossa ja hoitoon ohjaamisessa huomioidaan lainsäädäntö ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Kriteerit eivät poista ohjausprosessin yksilökohtaista harkintaa.