Siirry sisältöön

Laitoskuntoutus

Päihdehuollon laitoshoito tarkoittaa intensiivistä ympärivuorokautista kuntoutus- tai hoitojaksoa päihdehoitolaitoksessa. Laitoshoito on tarpeellista ainoastaan silloin, kun avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia ja asiakkaan arvioidaan tarvitsevan ympärivuorokautista hoitoa.

Päihdehuollon laitoshoidon jaksot ovat määräaikaisia: useimmiten kyse on kuukauden mittaisesta jaksosta, jolla tuetaan asiakkaan kotipaikkakunnalla toteutuvaa kuntoutumista.

Asiakkaalla tulee olla jo hoito- tai kuntoutusjaksolle tullessaan suunnitelma laitoshoidon jälkeisestä avohoidosta ja/tai muusta tarvittavasta asumis- ja tukipalvelusta.

Laitoshoitojaksolle tarvitaan lähetteeksi asiakkaan terveydentilaa ja lääkehoitoa kuvaava lääkärin hoitoyhteenveto ja sosiaalityöntekijän tekemä päihdepalvelupyyntö. Laitoshoitoon hakeudutaan päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasohjausyksikön kautta. Suunnitelma laitoshoidon jälkeisistä tukitoimista tehdään yhteistyössä oman sosiaalityöntekijän kanssa.

Päihdehuollon laitoshoidosta peritään asiakasmaksu.

Laitoshoitoon ohjaamisen kriteerit

Tampereen kaupungin avo- ja asumispalvelujen psykososiaalisen tuen linja sekä päihde- ja mielenterveyspalvelujen asiakasohjausyksikkö ovat laatineet yhteistyössä laitoshoitoon ohjaamisen kriteerit. Kriteerit on tarkoitettu hoitoon ohjauksen ja päätöksenteon tueksi ja ne on hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa 16.8.2018 (§ 84).

Kaikessa päätöksen teossa ja hoitoon ohjaamisessa huomioidaan lainsäädäntö ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet. Kriteerit eivät poista ohjausprosessin yksilökohtaista harkintaa.