Siirry sisältöön

Korvaushoito

Opiaattiriippuvaisten korvaushoidossa päihtymystarkoituksessa käytetyt opiaatit korvataan lääkehoidolla, joka estää vieroitusoireiden syntymisen ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä mahdollistaen kuntoutumisen.

Hoito aloitetaan huumeongelmaisten hoitoon erikoistuneissa yksiköissä. Kun korvaushoito on vakiintuneessa vaiheessa, hoito siirretään terveysasemalle.

Tamperelaisten opiaattiriippuvaisten hoidon tarpeen arviointi on keskitetty Tampereen kaupungin Päihdekeskukseen. Arviointiin tarvitaan lähete. Alkuarviointi opiaattiriippuvuuden hoidosta tehdään A-klinikalla tai Breikissä.

Korvaushoito aloitetaan pääsääntöisesti avohoidossa. Korvaushoito sisältää lääkehoidon ja psykososiaalisen kuntoutuksen.