Siirry sisältöön

Päihdekuntoutus

Tampereen kaupunki painottaa päihdehoidossa avohoitoa ja pyrkii vähentämään laitoshoidon tarvetta. Avohoito on ensisijaisesti tarjottu palvelumuoto. Kuntoutus tukee asiakkaan tavoitteellista muutostyötä. Kuntoutuminen perustuu hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan, joka sisältää ne tavoitteet ja keinot, joiden avulla asiakas voi saavuttaa riittävän elämänhallinnan ja toimintakyvyn.

Avohoito huumeiden käyttäjille

Tamperelaiset voivat käyttää A-klinikan ja Breikin palveluja. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia ja niihin voi hakeutua itse.

Päihdeasiakkaiden avohoito

Matalan kynnyksen Ensiohjaus Ensio on tarkoitettu mielenterveys- ja päihdeasiakkaille. Asiakas voi tulla sinne ilman lähetettä ja ajanvarausta. Alaikäisten (13 - 17 -vuotiaiden) asioissa suositellaan soittamaan ensisijaisesti päivystyspuhelimeen, josta saa lisäohjausta: puhelin 040 639 7780, ma - pe klo 8.15 - 15. Ensiohjaus Ensiossa arvioidaan asiakkaan tilanne ja tarvittaessa hänet ohjataan muihin palveluihin, kuten mielenterveys- ja päihdepalveluihin, terveysasemalle tai sosiaalipalveluihin.

Päihdekeskuksessa arvioidaan pääasiassa yli 18-vuotiaiden työikäisten alkoholi-, kannabis-, lääke- ja toiminnallisesta riippuvuudesta -kuten peliriippuvuudesta - kärsivien potilaiden hoidon tarve ja toteutetaan määräaikaisia hoitojaksoja. Hoitoon hakeudutaan lääkärin lähetteellä tai Ensiohjaus Ension arvioinnin perusteella.

Päihdehoidon avokuntoutus

Päihdehoidon avokuntoutus on intensiivistä päiväkuntoutusta tai asiakas osallistuu useita kertoja viikossa kuntoutusryhmään. Avokuntoutus hankitaan järjestöiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta.
Päiväkuntoutuksen tarve arvioidaan avohoitoyksikössä, kun hoitokäynnit eivät ole riittäviä ja hoito edellyttää määräaikaista tiivistämistä.

Palveluun hakeudutaan palvelupyynnöllä päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasohjausyksikön kautta.

Päihdehoidon laitoskuntoutus

Päihdehuollon laitoshoidolla tarkoitetaan intensiivistä ympärivuorokautista kuntoutus- tai hoitojaksoa päihdehoitolaitoksessa. Laitoshoito on tarpeellista ainoastaan silloin, kun avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia ja asiakkaan arvioidaan tarvitsevan ympärivuorokautista hoitoa.

Korvaushoito

Opioidiriippuvaisten korvaus- ja ylläpitohoidossa huumeena käytetyt opiaatit korvataan lääkkeellä, joka estää vieroitusoireiden syntymisen, mutta ei synnytä päihtymystilaa.