Siirry sisältöön

Opioidikorvaushoito

Opiaattiriippuvaisten korvaushoidossa päihtymystarkoituksessa käytetyt opiaatit korvataan lääkehoidolla, joka estää vieroitusoireiden syntymisen ja ylläpitää asiakkaan toimintakykyä mahdollistaen kuntoutumisen.

Hoito aloitetaan pääsääntöisesti avohoidossa huumeongelmaisten hoitoon erikoistuneissa yksiköissä. Kun korvaushoito on vakiintuneessa vaiheessa, hoito siirretään terveysasemalle.

Tamperelaisten opiaattiriippuvaisten hoidon tarpeen arviointi on keskitetty Tampereen kaupungin Päihdekeskukseen. Arviointiin tarvitaan lähete. Alkuarviointi opiaattiriippuvuuden hoidosta tehdään A-klinikalla tai Breikissä.

Korvaushoito sisältää lääkehoidon ja psykososiaalisen kuntoutuksen.