Siirry sisältöön

Laitoskuntoutus

Päihdehuollon laitoskuntoutus tarkoittaa intensiivistä ympärivuorokautista kuntoutus- tai hoitojaksoa päihdehoitolaitoksessa. Laitoskuntoutus on tarpeellista ainoastaan silloin, kun avohoidon palvelut eivät ole riittäviä tai tarkoituksenmukaisia ja asiakkaan arvioidaan tarvitsevan ympärivuorokautista hoitoa.

Laitoskuntoutuksen tavoitteena on auttaa asiakkaita kuntoutumaan riippuvuudesta sekä parantaa päihteetöntä toimintakykyä ja elämänhallintaa.

Laitoshoitoon hakeudutaan päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasohjausyksikön kautta:

Päihdehuollon laitoshoidosta peritään asiakasmaksu: