Siirry sisältöön

Huumekatkaisuhoito

Katkaisuhoidolla autetaan asiakasta katkaisemaan päihteiden käyttö ja hallitsemaan vieroitusoireita. Katkaisuhoidossa hoidetaan vieroitusoireita ja tuetaan asiakasta päihteiden käytön lopettamisessa.

Hoidolla pyritään siihen, että asiakas pystyy aloittamaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutumisen. Huumekatkaisuhoito voidaan toteuttaa avohoidossa tai laitoshoitojaksolla riippuen asiakkaan tilanteesta.

Huumekatkaisuhoitoon hakeudutaan hoidon arviointitahojen kautta silloin, kun päihteidenkäyttö on pääasiassa suonensisäisten huumeiden käyttöä. Arviointitahoja ovat:

Päivystyksellisissä tilanteissa hoitoon hakeudutaan Ulkoinen linkkiTAYS Ensiapu Acuta kautta.

Laitoskatkaisuhoidosta peritään asiakasmaksu: