Siirry sisältöön

Huumehoidon avopalvelut

Tampereen kaupunki painottaa päihdehoidossa avohoitoa ja pyrkii vähentämään laitoshoidon tarvetta. Avohoito on ensisijaisesti tarjottu palvelumuoto.

Avohoito huumeiden käyttäjille

Tamperelaiset voivat käyttää sekä A-klinikan Huumehoidon avopalvelut Tampere -yksikön että Päihdepalveluyksikkö Breikin palveluja. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia ja niihin voi hakeutua itse.

Sekä A-klinikka että Breikki tarjoavat moniammatillista apua, tukea ja hoitoa huumeiden käyttäjille sekä heidän läheisilleen.

Nuppo palvelee niitä 13 - 25 -vuotiaita, joilla on mm. alkoholiin tai huumeisiin liittyviä ongelmia.

Päihdehoidon avokuntoutus

Päihdehoidon avokuntoutus on intensiivistä päiväkuntoutusta tai asiakas osallistuu useita kertoja viikossa kuntoutusryhmään. Avokuntoutus hankitaan järjestöiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta.

Päiväkuntoutuksen tarve arvioidaan avohoitoyksikössä, kun hoitokäynnit eivät ole riittäviä ja hoito edellyttää määräaikaista tiivistämistä.

Palveluun hakeudutaan palvelupyynnöllä päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasohjausyksikön kautta: