Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Matalan kynnyksen paikat

Matalan kynnyksen palveluihin voi hakeutua ilman lähetettä ja ajanvarausta. Asiakas voi keskustella elämäntilanteestaan sekä hoidon ja tuen tarpeestaan. Palveluihin voi tulla päihtyneenä ja palvelu on asiakkaalle maksutonta. Tukea ja neuvontaa tarjotaan myös päihteiden käyttäjien läheisille.

Matalan kynnyksen palvelua tarjoavat Huoltsu, Ensiohjaus Ensio, Päiväperhon kohtaamispaikka, Konsti, A-klinikka ja Breikki.

Päivätoimintakeskus Huoltsu

Päivätoimintakeskus Huoltsussa päihteiden käyttäjillä on mahdollisuus viettää aikaa, levätä, ruokailla edullisesti ja huolehtia hygieniastaan. Päivätoimintakeskuksen työntekijät antavat asiakkaan tarvitsemaa ohjausta, tukea ja neuvontaa. Asiakkaat voivat asioida päivätoimintakeskus Huoltsussa päihtyneinä.

Ensiohjaus Ensio

Ensiohjaus Ensioon asiakas voi tulla ilman lähetettä ja ajanvarausta mielenterveys- ja/tai päihdeongelman takia. Ensiohjaus Ensiossa arvioidaan asiakkaan tilanne ja tarvittaessa hänet ohjataan eteenpäin muihin palveluihin kuten mielenterveys- ja päihdepalveluihin, terveysasemalle tai sosiaalipalveluihin. Alaikäisten (13 - 17 -vuotiaiden) osalta suositellaan soittamaan ensisijaisesti päivystyspuhelimeen, josta saa lisäohjausta: puhelin 040 639 7780, ma - pe klo 8.15 - 15.

Perhetukikeskus Päiväperhon kohtaamispaikka

Päiväperho palvelee päihdeongelmaisia, vauvaa odottavia tai pienen lapsen perheitä. Se on kohtaamispaikka, jossa voi keskustella työntekijöiden kanssa, osallistua erilaisiin ryhmiin ja tarvittaessa ruokailla.

Konsti - kotiin suunnattu tuki päihde- ja mielenterveysasiakkaille

Konsti -yksikkö tukee kotikäynnein yli 18 -vuotiaita tamperelaisia päihde- ja mielenterveysasiakkaita. Toiminnan tavoitteena on tukea asiakkaiden arjen hallintaa ja toimintakykyä sekä kotona asumista.

Huumehoidon avopalvelut: A-klinikka ja Breikki

A-klinikka ja Breikki tarjoavat moniammatillista apua, tukea ja hoitoa huumeiden käyttäjille sekä heidän läheisilleen. Palvelut koostuvat huumeiden käyttäjien avohoidosta, suonensisäisten huumeiden käyttäjien terveysneuvonnasta ja asiakkaiden yhteisöllisestä toiminnasta.