Siirry sisältöön

Katkaisuhoito

Päihdekierre voidaan katkaista avo- tai laitoshoidossa. Ensisijaisesti käytetään avokatkaisua. Laitoskatkaisua tarjotaan ainoastaan silloin, kun asiakas tarvitsee ympärivuorokautista seurantaa.

Katkaisuhoidossa hoidetaan vieroitusoireita ja tuetaan asiakasta päihteiden käytön lopettamisessa. Hoidolla pyritään siihen, että asiakas pystyy aloittamaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kuntoutumisen.

Alkoholikatkaisuhoito

Valokuva: Selviämis- ja katkaisuhoitoaseman sisäänkäynti.

Katkaisuhoito (avo- ja laitoskatkaisu), silloin kun asiakkaan pääpäihde on alkoholi:

Selviämis- ja katkaisuhoitoasema
puhelin 040 8063 802, katkaisuhoitoarvio, soittoaika klo 8-20
puhelin 040 8063 801, selviämishoito, numero tarkoitettu viranomaiskäyttöön
33100 Tampere

Bussiyhteydet: Reittioppaan reittiehdotus (täytä itse lähtöpaikkasi, määränpää on jo valmiiksi valittuna).


Asiakas voi ottaa itse suoraan yhteyttä katkaisuhoitoasemalle puhelimitse joka päivä klo 8 - 20.

Katkaisuhoitoasemalla hoidetaan yli 18-vuotiata tamperelaisia ja orivesiläisiä. Hoidon tarkoituksena on katkaista päihdekierre, hoitaa vieroitusoireita ja motivoida asiakas jatkohoitoon. Hoidon kesto on muutamia vuorokausia ja määräytyy hoidon tarpeen mukaan. Laitoskatkaisuhoidosta peritään asiakasmaksu.

Alkoholikatkaisuhoito yli 65-vuotiaille

Konsti-yksikön toimintaan sisältyy kotona tehtävä alkoholikatkaisuhoito yli 65-vuotiaille sekä sellaisille asiakkaille, joiden kohdalla on arvioitu, etteivät muut katkaisuhoitomuodot sovellu.

Yhteydenotot:
Asiakas tai hänen läheisensä voi ottaa yhteyttä Konsti-yksikköön ja kertoa katkaisuhoidon tarpeesta. Hoitoon voi ohjautua myös kotihoidon tai muiden hoito- ja palvelutahojen kautta. Asiakkaalta tulee olla lupa yhteydenottoon. Hoito on asiakkaalle maksutonta.

Työntekijät tavoittaa numerosta 040 806 2117 arkisin klo 8 - 19 ja viikonloppuisin klo 8 - 17 tai sähköpostitse konsti(at)tampere.fi

Huumekatkaisuhoito

Huumekatkaisuhoitoon hakeudutaan hoidon arviointitahojen kautta silloin, kun päihteidenkäyttö on pääasiassa suonensisäisten huumeiden käyttöä:

Päivystyksellisissä tilanteissa hoitoon hakeudutaan Ulkoinen linkkiTAYS Ensiapu Acuta kautta.

Huumekatkaisuhoito voidaan toteuttaa avohoidossa tai laitoshoitojaksolla riippuen asiakkaan tilanteesta. Laitoskatkaisuhoidosta peritään asiakasmaksu.