Siirry sisältöön

Ehkäisevä päihdetyö

Ehkäisevä päihdetyö pyrkii ehkäisemään ja vähentämään alkoholista, huumeista, tupakkatuotteista ja rahapeleistä aiheutuvia haittoja. Tavoitteena on vähentää päihteiden kysyntää, saatavuutta, tarjontaa ja päihdehaittoja sekä edistää terveyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia.

Ehkäisevää päihdetyötä tehdään vaikuttamalla

 • päihteitä koskeviin tietoihin, asenteisiin ja oikeuksiin.
 • päihdehaitoilta suojaaviin tekijöihin ja riskitekijöihin.
 • päihteiden käyttötapoihin, saatavuuteen, tarjontaan ja haittoihin.

Ehkäisevä päihdetyö on osa kunnan lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja se perustuu mm. ehkäisevän päihdetyön lakiin, alkoholilakiin ja tupakkalakiin. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään kaupungin omana toimintana, mutta myös yhteistyössä alueen kolmannen sektorin palveluntuottajien kanssa. THL on luonut ehkäisevän päihdetyön toimintaohjelman kuntien avuksi.

Ehkäisevä päihdetyö Tampereella

Tampereella ehkäisevää päihdetyötä koordinoi sivistyspalvelujen palvelualueen hyvinvointikoordinaattori, jonka tehtäviin kuuluu mm.

 • kartoittaa kuntalaisten asenteita päihteitä kohtaan ja kerätä tilastoja alueen päihteidenkäytöstä.
 • koordinoida paikallista alkoholipolitiikkatoimintamallia (PAKKA), joka tähtää alkoholin, tupakan ja rahapelien saatavuuden puuttumiseen.
 • järjestää tarpeen mukaan alkoholin anniskelulupahakemuksen kuulemis- ja kommentointitilaisuuksia.
 • toimia moniammatillisissa ehkäisevän päihdetyön verkostoissa.

Hyvinvointikoordinaattori
Jaana Ylänen
puhelin 040 800 7874
sähköposti [email protected]

Lasten ja nuorten palveluissa työskentelevä erityisohjaaja tekee ehkäisevää päihdetyötä yhteistyössä toimialueensa muiden ammattilaisten kanssa mm.

 • tarjoamalla päihdeaiheista koulutusta ja tukea ammattihenkilöstölle esim. päiväkodeissa.
 • auttamalla kouluja ja oppilaitoksia päihdekasvatusohjelmien päivityksessä.
 • luennoimalla ehkäisevästä päihdetyöstä sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoille.
 • osallistumalla erilaisten tapahtumien järjestämiseen (mm. häkämittaukset sekä 8-luokkalaisille suunnatut Sepäse- eli seksuaalisuus- ja ja päihdekasvatuspäivät).
 • toimimalla moniammatillisissa ehkäisevän päihdetyön verkostoissa.
Koordinaattori
Nora Salmijärvi
puhelin 050 351 6598
sähköposti [email protected]


Katso myös