Siirry sisältöön

Asumispalvelut

Tampereella on sekä kriisimajoitusta asunnottomille että erilaisia kuntouttavia asumispalveluja päihdeongelmaisille ihmisille.

Omana tuotantona järjestettävän Tampereen asumispäivystyksen ja asumisyksiköiden lisäksi Tampereen kaupunki ostaa asumispalveluja järjestöiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta.

Asumispalvelujen vaihtoehtoja ovat omaan kotiin tarjottava tuettu asuminen, tukiasuminen, palveluasuminen tai tehostettu palveluasuminen.

Kriisimajoitus

Kriisimajoitusta tarjoaa Tampereen asumispäivystys, johon asiakas voi itse ottaa suoraan yhteyttä. Kuntouttavaa asumispalvelua tarvitseva asiakas ottaa yhteyttä oman sosiaaliasemansa sosiaalityöntekijään, joka järjestää yhteistyössä Päihde- ja mielenterveyspalveluiden asiakasohjauksen kanssa asiakkaalle tarkoituksenmukaisen asumispalvelun.

Tuettu asuminen

Tuettu asuminen on asiakkaan omaan asuntoon järjestettyä suunnitelmallista, tiivistettyä jokaviikkoista tai lähes päivittäistä tukea. Tavoitteena on jatkaa asumista itsenäisesti. Vaikka tuen tarve päättyy, asuminen pääsääntöisesti jatkuu, toisin kuin tukiasumisessa.

Tukiasuminen

Tukiasuminen on määräaikaista ja tapahtuu palveluntuottajan tarjoamassa asunnossa. Tukiasumisessa voi olla tarjolla yhteistä ryhmätoimintaa asukkaille. Yksikössä on arkipäivisin työntekijä paikalla klo 8 - 20 ja lauantaisin seitsemän tunnin ajan. Asiakas saa suunnitelmallista, tiivistettyä jokaviikkoista tai lähes päivittäistä tukea. Tavoitteena on siirtyminen itsenäiseen asumiseen.

Palveluasuminen

Palveluasumisyksikössä asukkaat saavat päivittäistä henkilökohtaista henkilöstön apua, ohjausta, valvontaa ja tukea. Yksikössä on henkilöstöä päivittäin paikalla klo 7 - 20. Tuki perustuu henkilökohtaiseen palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan. Tavoitteena on siirtyminen tuettuun asumiseen.

Tehostettu palveluasuminen

Tehostetussa palveluasumisyksikössä asukkaat saavat ympärivuorokautista apua ja hoivaa. Henkilöstöä on paikalla 24 h vuorokaudessa. Tavoitteena on yksilöllinen kuntoutuminen kevyempään asumispalveluun tai asukkaan elämänlaadun ja toimintakyvyn säilyttäminen.