Siirry sisältöön

Tarvitsen työ- tai opiskelukyvyn arviointia

Jos työntekoasi tai opiskeluasi haittaavat psyykkiseen ja/tai fyysiseen terveyteen liittyvät syyt, voit tarvita työ- tai opiskelukyvyn arviointia.

Arvioinnin kohteena on tavallisesti henkilön suorituskyky suhteessa työn tai opiskelun vaatimuksiin. Arvioinnissa kuvataan tarkasti ja konkreettisesti henkilön ajankohtaista työ- ja toimintakykyä sekä sitä, miten sairaus, vika tai vamma rajoittaa työtä tai opiskelua sekä jokapäiväistä elämää. Arvioinnin yhteydessä tehdään myös työ- ja toimintakyvyn palauttamiseen ja ylläpitoon liittyvä hoito- ja kuntoutussuunnitelma.

Jos olet työssäkäyvä, hakeudu oman työterveyshuollon avun ja tutkimuksen piiriin. Työkyvyn ylläpito, riittävän varhainen hoito ja oikea-aikainen kuntoutus ovat työterveyshuollon tärkeimpiä tehtäviä.

Jos olet opiskelija, hakeudu opiskelupaikkasi mukaan

Muissa tilanteissa hakeudu omalle terveysasemallesi .

Toimintakykykeskus ohjaa ja neuvoo asiakkaita, joiden työkyky vaarantunut tai alentunut sairauden tai vamman vuoksi.