Siirry sisältöön

Yläkouluille jalkautunut nuorisopsykiatrinen työryhmä

Yläkouluille jalkautunut nuorisopsykiatrinen työryhmä on osa Tampereen kaupungin nuorisopsykiatrian poliklinikkaa. Työryhmä työskentelee yläkouluikäisten tamperelaisten nuorten kanssa. Siihen kuuluu kolme psykiatrista sairaanhoitajaa ja päihdeohjaaja.

Asiakkaaksi ohjaudutaan koulun tai muun viranomaisen (koulun työntekijät, sosiaalitoimi) yhteydenoton perusteella. Viranomainen voi ottaa työryhmään yhteyttä, kun hänellä herää huoli nuoren psyykkisestä voinnista tai päihteiden käytöstä.

Yhteydenoton perusteella sovitaan arviointikäynti, jolla kartoitetaan nuoren elämäntilannetta, historiaa ja psyykkistä vointia sekä tuen tarvetta. Tämän perusteella tehdään yhdessä nuoren, perheen ja yhteyttä ottaneen työntekijän kanssa suunnitelma jatkosta ja mahdollinen ohjaus nuoren tarvetta vastaavan tuen piiriin.


Hyvä tietää

Ennen ohjautumista sairaanhoitajalle on hyvä olla tiedossa myös muut nuoren ja perheen käyttämät terveys- ja sosiaalipalvelut. Parhaan mahdollisen tuen tarjoamiseksi nuoren hoito pyritään keskittämään yhteen paikkaan.