Siirry sisältöön

Ikäihmiset

Ikääntyvillä mielenterveyttä horjuttaa tavallisimmin alavireisyys ja eriasteiset masennustilat. Ikääntyvän masennuksen taustalla on usein menetys tai menetyksen uhka, pitkittynyt suru, muutto omasta kodista tai taloudellisen tilanteen heikkeneminen.

Masennus saattaa ilmetä unettomuutena, kipuina ja muina fyysisinä vaivoina, ruokahaluttomuutena sekä kykenemättömyytenä selvitä jokapäiväisistä askareista.

Masennustilojen varhainen tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Sosiaalinen kanssakäyminen ja aktiivisuus vähentävät lievien ja keskivaikeiden masennustilojen syntymistä.

Peruspalvelut

Mieltä painavista asioista voit ensikontaktina keskustella oman terveysasemasi terveydenhoitajan tai kotihoidon työntekijän kanssa. Mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä myös hoitavan lääkärin puoleen, joka tarvittaessa ohjaa jatkohoitoon.

Senioripysäkki on Tampereen Kaupunkilähetys ry:n ylläpitämä tukipiste, joka on tarkoitettu yli 60-vuotiaille. Senioripysäkki tarjoaa keskusteluapua yksinäisyyteen, alavireisyyteen ja elämänmuutoksiin mielenterveysalan ammattilaisten kanssa. Mahdollisuus yksilö- ja ryhmäkeskusteluun.

Senioripysäkki
sähköposti [email protected]
puhelin 040 632 7455
33200 Tampere
eläkeikäiset

Sairaalahoito