Siirry sisältöön

Persoonallisuushäiriöyksikkö

Persoonallisuushäiriöyksikkö
vaihde 03 565 715
puhelin 040 8063 131
33100 Tampere

Persoonallisuushäiriöyksikkö hoitaa aikuisikäisiä persoonallisuuden ongelmista, pääasiallisesti tunnesäätelyn epävakaudesta ja vuorovaikutusongelmista kärsiviä potilaita. Yksikön palveluihin tullaan lähetteellä. Hoidon käynnistymistä edeltää arviointikäynti, jossa huomioidaan hoidon tarve, diagnoosi, kyky sitoutua hoitoon, perhetilanne ja muutoshalukkuus.

Persoonallisuushäiriöyksikkö löytyy Hämeenkadulta Keskustorin vierestä.

Polikliininen terapeuttinen intensiivijakso ja polikliininen hoitojakso

Intensiivijaksolle tullaan arviointihaastattelun kautta. Intensiivijakso kestää neljä kuukautta ja sitä seuraa tarvittaessa kahdeksan kuukauden polikliininen hoitojakso. Hoito koostuu seuraavasti:

  • Intensiivijakso (4 kk) toteutetaan neljänä päivänä viikossa (ma - ti ja to - pe klo 8.45 - 12). Se sisältää useita terapeuttisia ryhmiä, taitovalmennusta, psykoedukaatiota, diagnostisia strukturoituja arvioita ja yksilöterapeuttisen hoidon. Intensiivijakson aikana harjoitellaan tunteiden säätelyä ja vuorovaikutusta, opetellaan kunnioittamaan itseä ja muita sekä antamaan ja vastaanottamaan palautetta.
  • Polikliininen hoitojakso (8 kk) koostuu joko yksilöterapeuttisista käynneistä tai määräaikaisesta ryhmästä. Hoitojakson tavoitteena on työstää omia hoidon aloittamiseen johtaneita erilaisia persoonallisuuden ongelmia, ensisijaisesti tunnesäätelyn ja vuorovaikutuksen ongelmia.
  • Pari- ja perhetapaamisia sekä verkostokokouksia järjestetään tarvittaessa.

Dialektisen käyttäytymisterapian hoito-ohjelmat

Dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) hoito-ohjelmat on tarkoitettu potilaille, joilla on epävakaa personallisuushäiriö. Hoito koostuu seuraavasti:

  • Varsinaista hoitojaksoa edeltää "Tutustuminen epävakaaseen persoonallisuuteen" -ryhmän tapaamiset, joita on 3 - 5 kertaa.
  • Vanhemmuutta tukeva hoito-ohjelma (1 vuosi) sisältää viikoittaiset taitovalmennus- ja yksilöterapiakäynnit.
  • Nuorten hoito-ohjelma (½-1 vuosi) sisältää viikoittaiset taitovalmennusryhmä- ja yksilöterapiakäynnit.

Muu polikliininen toiminta

Persoonallisuushäiriöyksikössä järjestetään myös määräaikaisia tarkasti kohdistettuja ja tavoitteellisia polikliinisia hoitojaksoja:
- Terapiahoitoon valmistavia käyntejä (noin 5 kertaa)
- Intensiivijaksolle valmistavia käyntejä (noin 5 kertaa)

Lisäksi tehdään konsultaatiokäyntejä ensisijaisesti Sarviksen poliklinikalle ja lähetetiimille.

Jatkohoito ja kuntoutus

Hoidon päätyttyä asiakas ohjataan tarvittaessa jatkohoitoon ja/tai kuntoutukseen.


Henkilökunta
Psykiatrian erikoislääkäri, osastonhoitaja, psykologi, sairaanhoitajia sekä toimistosihteeri.