Siirry sisältöön

Päiväsairaala 1

Päiväsairaala 1
vaihde 03 565 715
puhelin 040 806 3010, kanslia
33500 Tampere

Bussiyhteydet: Reittioppaan reittiehdotus (täytä itse lähtöpaikkasi, määränpää on jo valmiiksi valittuna).


Päiväsairaalat 1 ja 3 sijaitsevat Kaupissa Parantolankadulla.

Päiväsairaala 1 tarjoaa tehostettua psykiatrista avohoitoa aikuisikäisille tamperelaisille mielialahäiriötä tai muuta psyykkistä häiriötä sairastaville, jotka tarvitsevat hoidon tiivistämistä. Hoitoon/hoidon arvioon tullaan lähetteellä. Hoitoaika on yleensä 2 - 4 viikkoa.

Arviointihaastattelussa kartoitetaan potilaan hoitoon hakeutumisen syitä ja elämäntilannetta sekä tehdään tavoitteet hoitojaksolle. Haastattelussa ovat päiväsairaalasta mukana lääkäri ja tuleva omahoitaja. Arviointihaastatteluun voi osallistua perheenjäseniä tai muita läheisiä ihmisiä. Potilaan motivaatio hoidon suunnittelussa ja toteuttamisessa on tärkeää.

Hoitopäivä alkaa maanantaina ja perjantaina klo 8.30, tiistaina, keskiviikkona ja torstaina klo 9.30. Hoitopäivä päättyy klo 14.

Hoitopäivämaksu on 17,90 euroa.

Hoitomuodot

Yksilöhoito
Päiväsairaalassa potilaan yksilöllisestä hoidosta vastaavat erikoislääkäri ja omahoitaja. Hoitosuunnitelma tehdään yhdessä hoidon alussa ja sitä tarkistetaan hoitojakson aikana. Kahdenkeskisiä keskusteluja omahoitajan kanssa on 1 - 2 kertaa viikossa.

Ryhmähoito
Päiväsairaalahoitojakson aikana on useita erilaisia hoidollisia ryhmiä. Keskusteluryhmien lisäksi käytetään kuvallista, musiikillista tai kirjallista ilmaisua. Hoitomuotoina käytetään myös liikuntaa ja rentoutumista. Ryhmät vaihtelevat kooltaan, tavoitteiltaan ja toimintatavoiltaan.

Yhteisöhoito
Yhteisöhoito toteutuu olemalla mukana ryhmien lisäksi muissa yhteisön tapahtumissa, esim. yhteiset ruokailut, aamu- ja päiväkahvit ja päivän avaukset. Yhteisössä voi harjoitella sosiaalisia taitoja, kokemusten jakamista, palautteen antamista ja saamista. Jokainen jäsen on omalta osaltaan luomassa yhteisön ilmapiiriä.

Perhekeskeiset työmenetelmät

Hoitojakson aikana järjestetään tarvittaessa pari- ja perhetapaamisia sekä perheinterventiokäyntejä missä paneudutaan erityisesti lasten tukemiseen, kun vanhemmalla on mielenterveyden ongelma.

Jatkohoito

Hoidon aikana arvioidaan potilaan jatkohoidon/kuntoutuksen tarve.


Henkilökunta

Psykiatrian erikoislääkäri, kolme sairaanhoitajaa, psykologi, sosiaalityöntekijä (osa-aikainen), osastonsihteeri (osa-aikainen) ja laitoshuoltaja (yhteinen Päiväsairaala 3:n kanssa).