Siirry sisältöön

Psykiatrinen intensiiviyksikkö

Psykiatrinen intensiiviyksikkö
vaihde 03 565 715
puhelin 040 806 2496, sairaanhoitaja
puhelin 040 639 7590, toimintaterapeutti
33500 Tampere

Psykiatrinen intensiiviyksikkö tarjoa hoitoa 18 vuotta täyttäneille potilaille, joiden psykiatrista avohoitoa on tarkoituksenmukaista tiivistää tai jotka tarvitsevat erityistä tukea kotiutumiseen psykiatrisesta sairaalasta.

Intensiiviyksikkö nuorille

Topi eli toiminnallinen psykiatrinen intensiiviyksikkö nuorille on suunnattu 18 - 30 -vuotiaille, jotka kokevat mielekkäämmäksi käsitellä asioitaan mieluummin toiminnallisin menetelmin kuin puhumalla.

Topiin tullaan lääkärin lähetteellä. Hoitojakson pituus on kolme viikkoa ja sinä aikana on yksilö- ja ryhmätapaamisia, verkostopalavereita sekä mahdollisuuksien mukaan kotikäynti. Viikossa on kolme hoitopäivää, hoitopäivän pituus on 4 - 6 tuntia, sisältää ruokailun.

Jokaisen nuoren hoitojakso suunnitellaan erikseen ja se voi koostua esim. keittiöaskareista, liikunnasta, musiikista tai muista luovista asioista.

Tarkoituksena on vahvistaa nuoren itsetuntoa ja vuorovaikutustaitoja, tukea hänen toiminnallisuuttaan sekä ohjata häntä löytämään tapoja tunteiden ilmaisemiseen ja hallintaan.

Hoito on maksutonta.

Intensiiviyksikkö perheille

PerheTopi eli toiminnallinen psykiatrinen intensiiviyksikkö perheille auttaa perheitä, joissa toisella tai molemmilla vanhemmista on mielenterveyden häiriöitä ja lapset ovat alle kouluikäisiä.

PerheTopiin tullaan lääkärin lähetteellä. Hoitojakson pituus on kolme viikkoa. Sinä aikana on perhetapaamisia kahtena päivänä viikossa 2 - 4 tuntia kerrallaan, sisältää ruokailun.

Hoitojaksot suunnitellaan yksilöllisesti. Hoitojaksoon kuuluu keskustelun lisäksi perheen kanssa yhdessä tekemistä perheen mielenkiinnon mukaan. Lisäksi hoitojaksoon kuuluu verkostopalaverit sekä mahdollisuuksien mukaan toteutettava kotikäynti.

Tavoitteena on tukea vanhemmuutta ja arjen sujumista, vahvistaa perheen sisäisiä vuorovaikutustaitoja, löytää mielekästä yhteistä tekemistä ja huomioida lapset vanhemman sairauteen liittyvissä asioissa.

Hoito on maksutonta.