Siirry sisältöön

Aikuiset

Terveyden- ja sosiaalihuollon palvelut

Psykiatrinen erikoissairaanhoito: avohoito

Valokuva: Keskustelu käynnissä.

Mielenterveyspalveluissa hoidetaan vakavia mielenterveyshäiriöitä. Hoitoon hakeutumiseen tarvitaan lääkärin lähete, jonka perusteella arvioidaan hoidon tarve. Ensisijaisesti lääkärin lähetteet on toimitettava sähköisesti. Hoidon tarpeessa olevalle lähetetään ensimmäinen vastaanottoaika postitse.

Paperiset lähetteet toimitetaan seuraavaan osoitteeseen:
Tampereen kaupunki
Mielenterveys- ja päihdepalvelut/Lähetetiimi
Hatanpäänkatu 3 B (2. krs), 33900 Tampere.

Lähetteiden käsittelystä lisätietoja antavat lähetehoitajat arkisin klo 8.15 - 15:
Anne Koivisto, puhelin 040 806 2566
Minna Jokiniemi, puhelin 040 684 0607
Anna Vuorinen, puhelin 040 806 2503
tai keskuksen kautta, puhelin 03 565 715.

Psykiatrisesta sairaalasta kotiutuvien potilaiden avohoitoon siirtymisen tukena toimii psykiatrinen kotiutustiimi. Lisätietoja antavat sairaanhoitajat arkisin klo 8.15 - 15, puhelin 03 565 75901.

Kaikki palvelut ovat ehdottoman luottamuksellisia. Työntekijöitä sitoo lakisääteinen vaitiolovelvollisuus. Hoito edellyttää potilaan ja häntä hoitavien henkilöiden välistä yhteistyötä ja luottamusta. Psykiatrinen avohoito on maksutonta. Peruuttamattomasta käynnistä velotetaan poisjääntimaksu 50,80 euroa.

Psykiatrian yksiköt

Psykiatriset sairaalat

Tampereen kaupunki ostaa psykiatriset sairaalahoitopalvelut Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä.