Siirry sisältöön

Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalveluiden integraatio

Paremmat mielenterveys- ja päihdepalvelut -tilaisuuden videoltallenne

Keskustelutilaisuus tulevaisuuden mielenterveys- ja päihdepalveluista sekä Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin aikuisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen yhdistämissuunnitelmista pidettiin Keskusvirastotalolla 5.2.2020.

Ulkoinen linkkiParemmat mielenterveys- ja päihdepalvelut -tilaisuuden videotallenne

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä Taysin psykiatrian toimialueen yhdistymisen valmistelu on alkanut keväällä 2019.

Tampereen kaupungin ja Taysin psykiatrian yhdistymishankkeen visiona on turvata pirkanmaalaisten mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus, laatu ja resurssit pitkälle tulevaisuuteen yhdistämällä avo- ja sairaalahoito sekä etenemällä kohti maakunnallista kokonaisuutta.

Nuoriso- ja lastenpsykiatria eivät ole mukana nyt valmisteltavassa yhdistymisessä.

Yhdistymishankkeen tavoitteena on:

  • helpottaa avohoitopainotteisten, asiakaslähtöisten palveluketjujen rakentamista yhdistämällä avo- ja sairaalahoito samaan organisaatioon,
  • vahvistaa mielenterveys- ja päihdepalvelujen kehittämistä, monipuolistaa palvelutarjontaa ja helpottaa rekrytointeja keräämällä alan osaaminen yhteen sekä
  • turvata Pirkanmaan mielenterveys- ja päihdepalvelujen saatavuus, laatu ja resurssit pitkälle tulevaisuuteen etenemällä kohti maakunnallista sote-yhteistyötä.

Aikataulu

Yhdistymistä valmistellaan vaiheittain niin, että hallinnollinen yhdistyminen voisi toteutua syyskuussa 2020. Tuolloin palvelut ja organisaatiorakenteet säilyisivät vielä ennallaan.

Uusien yhteistyömuotojen kehittäminen aloitetaan jo valmistelun aikana.

Hallinto ja johtaminen

Hankkeen etenemisestä raportoidaan säännöllisesti Tampereen kaupunginhallitukselle sekä sairaanhoitopiirin hallitukselle.

Tampereen kaupungin ja sairaanhoitopiirin yhteistyöryhmä toimii projektin johtoryhmänä ja samalla ohjausryhmänä. Projektiryhmän puheenjohtajana on Tampereen kaupungin hallintoylilääkäri Arto Lemmetty.

Hankkeella on lisäksi projektiryhmä ja seitsemän alatyöryhmää (henkilöstö ja hallinto, talous, ICT, palvelut, viestintä, tukipalvelut ja tilat).

Hankkeen alatyöryhmiin on nimetty henkilöstön edustajat sekä Tampereen kaupungilta että sairaanhoitopiiristä. Palvelut-alatyöryhmä jakaantuu kuuteen toiminnalliseen teemaryhmään, joihin kaikkiin on kutsuttu henkilökuntaa mahdollisimman laajasti mukaan.

Lisätietoa

Projektipäällikkö, Tampereen kaupunki
Sini Hyvönen
puhelin 040 806 3847
sähköposti [email protected]

Projektipäällikkö, Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
Juha Ahonen
puhelin 050 529 0392
sähköposti [email protected]

Hankkeen verkkosivut ovat Taysin sivuilla: