Siirry sisältöön

Asumisen tukipalvelut

Tampereella on sekä kriisimajoitusta asunnottomille että erilaisia kuntouttavia asumispalveluja päihde- ja mielenterveysongelmaisille henkilöille.

Omana tuotantona järjestettävän Tampereen asumispäivystyksen ja asumisyksiköiden lisäksi Tampereen kaupunki ostaa asumispalveluja järjestöiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta.

Asumispalvelujen vaihtoehtoja ovat omaan kotiin tarjottava tuettu asuminen, tukiasuminen, palveluasuminen tai tehostettu palveluasuminen.

Asumispalveluihin voit hakautua ottamalla yhteyttä sosiaalityöntekijään tai terveydenhuollon ammattilaiseen. Asumispalvelutarvetta arvioidaan sosiaalityöntekijän laatiman palvelupyynnön tai terveydenhuollon lähetteen perusteella.

Tampereen kaupungin tuottamat palvelut

Asumisyksiköt ovat päihteettömiä vuokra-asuntoja.

Asumispalveluissa asiakkaalta peritään vuokra ja palvelumaksu. Vuokraan voi hakea asumistukea ja palvelumaksuihin on mahdollisuus hakea maksualennusta tai -vapautusta, jos tämä on tuloihin perustuvan laskelman mukaan mahdollista.

Kaikki asunnot ovat valmiiksi kalustettuja. Palveluasumisen ja tukiasumisen asunnoissa on tupakeittiö. Asumisyksiköiden yhteisissä tiloissa on myös isompi keittiö. Yleisessä oleskelutilassa on mahdollisuus käyttää tietokonetta.

Jokaisella asukkaalla on omahoitaja, jonka kanssaan tehdään kuntoutussuunnitelma. Asukkaille tarjotaan keskusteluapua. Talossa järjestetään erilaista viriketoimintaa. Henkilökunta huolehtii lääkehoidon toteutumisesta asukkaan omilla lääkkeillä. Mielenterveys- ja päihdeongelmiin liittyvä lääkäripalvelu on käytettävissä kerran viikossa.

Asumisyksiköiden eri palvelutyyppejä ovat tukiasuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen:

Tukiasuminen
Asukkaat saavat ohjausta arjen sujumiseen ja tukea päihteettömyyteen. Yksikössä on arkipäivisin työntekijä paikalla klo 8 - 20 ja lauantaisin seitsemän tunnin ajan. Asiakas saa suunnitelmallista, tiivistettyä jokaviikkoista tai lähes päivittäistä tukea. Tavoitteena on siirtyminen itsenäiseen asumiseen. Palvelumaksu on 105 €/kk.

Palveluasuminen
Asukkaat saavat päivittäistä henkilökohtaista henkilöstön apua, ohjausta, valvontaa ja tukea. Yksikössä on henkilöstöä päivittäin paikalla klo 7 - 20. Tuki perustuu henkilökohtaiseen palvelu- ja kuntoutussuunnitelmaan. Tavoitteena on siirtyminen tuettuun asumiseen. Asukkaalla on mahdollisuus ostaa tarvittaessa ateriat talolta. Palvelumaksu on 255 €/kk.

Tehostettu palveluasuminen
Asukkaille tarjotaan apua ympäri vuorokauden. Tehostetussa palveluasumisessa työskennellään kuntouttavalla työotteella huolehtien kunkin asukkaan yksilöllisistä tarpeista. Tavoitteena on yksilöllinen kuntoutuminen kevyempään asumispalveluun tai asukkaan elämänlaadun ja toimintakyvyn säilyttäminen. Ruokailu sisältyy palvelumaksuun 524 €/kk.

Ostopalvelut

Asumisen tukipalveluja järjestetään ostopalveluina silloin, kun tarvitaan tukea asumiseen omassa kodissa. Palvelu voi olla myös tehostetumpaa esim. asumista asumispalveluyksikössä. Palvelulla tavoitellaan toimintakykyä ylläpitävää arjen hallintaa. Palvelu on määräaikaista.

Asumispalvelun vahvuus rakentuu asiakkaan yksilöllisen tarpeen mukaan.

  • Tuettu asuminen on asiakkaan omaan asuntoon järjestettyä tukea. Tavoitteena on jatkaa asumista itsenäisesti. Tuettu asuminen omaan kotiin on asiakkaalle maksutonta.
  • Tukiasuminen tarkoittaa asumista palveluntuottajan tukiasumisyksikössä. Yksikössä on arkipäivisin työntekijä paikalla klo 8 - 20 ja lauantaisin seitsemän tunnin ajan.
  • Palveluasumisen yksikössä asukkaat saavat päivittäistä apua. Työntekijät ovat paikalla klo 7 - 20.
  • Tehostetussa palveluasumisyksikössä asukkaat saavat ympärivuorokautista apua ja hoivaa.

Palveluntuottajat

Tampereen kaupunki hankkii kuntouttavat asumispalvelut kilpailutetuilta palveluntuottajilta.

Maksut

Tukiasumisessa. palveluasumisessa ja tehostetussa palveluasumisessa asiakkaalta peritään vuokra ja asiakasmaksu, joka määräytyy asiakkaan tulojen ja menojen sekä henkilökohtaisen ohjaustarpeen perusteella. Tehostetussa palveluasumisessa asumispalvelu sisältää myös ateriat, joista asiakas maksaa ateriamaksun.

Vuokraan voi hakea asumistukea Kelasta: