Siirry sisältöön

Olosuhdeselvitys tuomioistuimelle

Silloin kun vanhemmat eivät pääse sopimukseen lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisoikeudesta, he voivat hakea päätöstä tuomioistuimelta. Ennen päätöksen tekoa tuomioistuin voi pyytää selvityksen perheoikeudellisista palveluista vanhempien ja lasten tilanteesta.

Selvityksen tekevät tuomioistuimen pyynnöstä perheoikeudellisten palvelujen sosiaalityöntekijät. Selvitys toimitetaan tuomioistuimeen, joka ratkaisee asian itsenäisesti, ensisijaisesti lapsen etua ajatellen.

Selvitys antaa tuomioistuimelle muuta oikeudenkäyntiaineistoa täydentävää tietoa. Selvitystyön sisältö riippuu vanhempien hakemuksesta ja tuomioistuimen toimeksiannosta.

Selvitystä tehdessä sosiaalityöntekijät perehtyvät lapsen ja vanhempien tilanteeseen eri tavoin. Vanhempia tavataan virka-aikana toimistolla ja kotikäynnillä. Vanhemmat tavataan pääasiassa yhdessä, mutta tarvittaessa myös erillinen aika voidaan järjestää. Lapsia tavataan kotikäynneillä ja lisäksi lapsen kanssa keskustellaan toimistolla ilman vanhempia, jos se on mahdollista lapsen iän ja kehitystason puolesta. Sosiaalityöntekijät voivat tarpeen mukaan pyytää lasta tai vanhempia koskevia tietoja muilta viranomaisilta tai toimijoilta esim. päivähoidosta, koulusta, terveydenhuollosta tai poliisilta.

Jos toinen vanhempi asuu eri paikkakunnalla, selvitys tehdään yhteistyössä hänen asuinkuntansa sosiaalitoimen kanssa. Selvitystyön aikana vanhempien on mahdollista tehdä käsiteltävistä asioista sopimus, joka vahvistetaan sosiaalitoimessa ja joka merkitsee oikeusprosessin keskeytymistä. Vahvistettu sopimus vastaa tuomioistuimen päätöstä.

Selvitystyön aloittamisesta ilmoitetaan asiakkaille eikä aikaa tarvitse varata itse.