Siirry sisältöön

Videot

Videot - lisää keinoja nepsy-lapsen ohjaamiseen

Seuraavissa videoissa esiteltävät toiminnat ja välineet on tarkoitettu helpottamaan vilkkaan ja tarkkaamattoman lapsen oppimista, työskentelyn jäsentymistä ja keskittymistä. Koska nepsy-lapsi usein liikehtii, koskettelee ja ottaa kontaktia liiallisesti, välineillä tuetaan lasta jäsentyneempään työskentelyyn.

Videoissa esiteltävät välineet ja jumppa aktivoivat lapsen niveliä ja lihaksia sekä tasapainoaistia, lisäksi lapsi saa tehostettua palautetta kehostaan. Tämä kehopalaute edistää ja ylläpitää lapsen hyvää työskentelyvireyttä. Välineet ohjaavat myös istuma-asentoa ja sallivat lapsen muunnella istumistaan. Välineet antavat mahdollisuksia kanavoida ei-toivottua käyttäytymistä ja helpottavat näin lapsen oppimista sekä posiitiivisen ilmapiirin kehittymistä. Eri tilanteisiin on hyvä miettiä monipuolisia vaihtoehtoja.

On yksilöllistä, kuinka paljon lapselle tulee sallia tarpeensa mukaista tehtävään liittymätöntä liikehtimistä, puuhastelua ja tuntoaistikokemuksia, mm. tuntoherkkä ja tuntoaistimuksia hakeva lapsi hyötyy "voimakkaasta" tekemisestä. Lapsen tarve liikehtimiseen voi vaihdella päivän eri hetkinä, eri päivinä tai eri ajanjaksoina. Lasta ohjaavan aikusen on hyvä ymmärtää, että lapsen liikehtiminen todennäköisesti auttaa häntä keskittymään, pysymään tarkkaavaisena ja toimintakykyisenä. Tästä syystä lapsen liikehdintää kannattaa sallia tilanteeseen sopivalla tavalla.


Keinoja liikunnallisten taitojen tukemiseen