Siirry sisältöön

Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelu järjestetään ensisijaisesti avohuollon tukitoimien avulla. Avohuollon palvelut pohjautuvat sosiaalityöntekijän tekemään palvelutarpeen arviointiin, jossa on kartoitettu lapsen ja perheen tarvitsema tuki. Avohuollon tukitoimia tarjotaan lapselle ja perheelle, jos lapsen kasvuolot vaarantavat tai eivät turvaa lapsen terveyttä tai kehitystä tai jos lapsi omalla käyttäytymisellään vaarantaa terveyttään tai kehitystään.

Avohuollon tukitoimia ovat muun muassa lasten päivähoito, lastensuojelun sosiaalityö, tehostettu perhetyö, tukihenkilö ja -perhe, lasta kuntouttavat hoito- ja terapiapalvelut, koko perheen sijoitus perhe- tai laitoshoitoon, loma- ja virkistystoiminta, lapsen harrastusten ja perheen taloudellinen tukeminen, vertaisryhmätoiminta ja lapsen sijoitus avohuollon tukitoimena.

Lastensuojelun sosiaalityö

Lastensuojelun sosiaalityöntekijät auttavat, kun perheessä on pulmia lasten ja nuorten kasvuun ja huolenpitoon liittyvissä asioissa, omassa vanhemmuudessa tai jaksamisessa. Lastensuojelu tukee vanhempia lapselle suotuisten kasvuolojen turvaamiseksi.

Tukihenkilö

Tukihenkilön voi saada tamperelainen 7 - 17 -vuotias lapsi tai nuori, joka tarvitsee vaikean elämäntilanteensa vuoksi tuekseen perheen ulkopuolista aikuista ystävää.

Tukiperheet

Tukiperhettä voivat hakea tamperelaiset ja orivesiläiset lapsiperheet, joissa vanhempien voimavarat ovat vähäiset tai lapsi tarvitsee toisen perheen rinnalla kulkijaksi. Tukiperhe ottaa lapsen luokseen viikonlopuksi kerran kuukaudessa. Loma-aikoina lapsi voi viettää tukiperheessä pidemmänkin ajan.

Tukiperheet on tarkoitettu pääasiassa alle 12-vuotiaille lapsille. Tukiperhettä toivova vanhempi voi ottaa yhteyttä oman alueensa sosiaaliasemalle ja keskustella mahdollisuuksista saada tukiperhe. Sosiaalityöntekijä välittää lapsen tukiperhepyynnön Perhehoito Luotsiin , joka etsii ja valmentaa tukiperheet.

Koska tukiperhettä tarvitsevia lapsia on jatkuvasti enemmän kuin toimivia tukiperheitä, jonotusaika on usein pitkä. Tukiperhettä etsittäessä kartoitetaan myös, löytyykö lapsen omasta lähipiiristä sopivia perheitä.

Tehostettu perhetyö

Tehostettu perhetyö tukee lastensuojelun asiakasperheitä, jotka tarvitsevat erityistä tukea haasteellisen tilanteensa vuoksi. Perheen osallistuminen työskentelyyn on vapaaehtoista. Se vaatii perheeltä sitoutumista ja muutosvalmiutta. Työtä tehdään koko perheen kanssa ja se perustuu perheen voimavarojen vahvistamiseen.

Tehostettu perhetyö voidaan tarjota perheen kriisitilanteessa intensiivisenä tukena. Myös kiireellisestä sijoituksesta kotiutuvaa lasta ja hänen perhettään voidaan tukea tehostetun perhetyön avulla.

Palvelupäällikkö
Heikki Sillanpää
puhelin 044 423 5478
sähköposti [email protected]

Päiväperho

Päiväperho toimii yhdyslinkkinä lastensuojelun, päihdehuollon ja äitiys-, lasten- ja perheneuvoloiden välillä. Se tarjoaa päihdeongelmaiselle raskaana olevalle tai pienen lapsen perheelle kohtaamispaikan, jossa voi keskustella ohjaajien ja sairaanhoitajan kanssa, osallistua erilaisiin ryhmiin, tarvittaessa ruokaillakin.

Perhetukikeskuksen johtaja
Timo Ahonen
puhelin 050 345 0796
sähköposti [email protected]

Perhekuntoutus

Kotona tai perhetukikeskuksen päiväosastolla tapahtuva ohjaus, tuki ja kuntoutus sekä lapsen sijoitus perhekuntoutukseen yhdessä vanhempansa kanssa.

Avohuollon sijoitus

Lapsi voidaan sijoittaa lyhytaikaisesti yksin sijaisperheeseen tai lastensuojelulaitokseen. Jos lapsen toista huoltajaa ei voida kuulla matkan, sairauden tai muun syyn takia tai jos huoltajat ovat erimielisiä lapsen avohuollon sijoituksesta, voidaan lapsi sijoittaa, jos huoltaja, jonka luona lapsi asuu, siihen suostuu ja sijoitus on lapsen edun mukainen.


Asiakaspalaute

Voit antaa palautetta palveluista myös verkossa:

Avohuollon kokonaisuudesta vastaa
Palvelupäällikkö
Heikki Sillanpää
puhelin 044 423 5478
sähköposti [email protected]