Siirry sisältöön

Tuki perheelle

Kun tuen tarpeen arviointi on tehty, voidaan perheen senhetkistä elämäntilannetta helpottaa eri tavoin. Neuvolan, päivähoidon ja koulun tarjoaman avun ohella perheelle voidaan tarjota seuraavia palveluja:

Palveluohjaus

Palveluohjaajat etsivät yhdessä asiakkaan kanssa sopivan tuen tai palvelun kaupungin, järjestöjen, yhdistysten ja muiden tahojen järjestämistä palveluista. Ohjaus auttaa parhaiten silloin, kun asiakas ottaa yhteyttä sosiaalityöhön mahdollisemman varhaisessa vaiheessa.

Palveluohjaajat neuvovat ja ovat tukena arjen kysymyksissä, kuten asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa, lähisuhde- ja perheväkivaltatilanteissa sekä lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa.

Linkki Pyydä apua -lomakkeeseen.

Palveluohjaajiin voi ottaa yhteyttä joko täyttämällä "Pyydä apua" -lomakkeen tai soittamalla:

Lasiperheiden kotipalvelu

Kotipalvelu tarjoaa apua esim. silloin, kun perheeseen on syntynyt useampi lapsi, kun vanhempi on sairastunut tai hänen täytyy hoitaa virallisia asioitaan tai vanhemmat ovat huolissaan jaksamisestaan. Kuka tahansa kuntalainen voi tilata perhetyöntekijän, joka auttaa kodin päivittäisissä töissä.

Lapsiperheiden sosiaalityö

Sosiaalityöntekijät ja -ohjaajat selvittävät asiakkaan kanssa tämän tuen tarvetta ja auttavat löytämään tarvittavat palvelut ja ratkaisuvaihtoehdot tilanteen helpottamiseksi ja ratkaisemiseksi.

Perhetyö

Perhetyö tukee ja ohjaa perhettä omien voimavarojen vahvistamisessa ja keskinäisen vuorovaikutuksen parantamisessa. Lapsia, nuoria ja heidän perheitään autetaan silloin, kun ongelmat nousevat esiin ensimmäisiä kertoja.

Sosiaaliohjaus

Sosiaaliohjaaja tukee vanhempien omaa selviytymistä. Hän ohjaa vanhempia eri palvelujen pariin ja neuvoo vanhempia eri tukimuotojen yhteensovittamisessa. Palveluun ohjaudutaan sosiaalityöntekijän kautta.

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta

Lapsi tai nuori voi saada tukihenkilön tai tukiperheen. Tukihenkilö on aikuinen, joka auttaa esimerkiksi koulutehtävissä tai on mukana lapsen tai nuoren harrastuksissa. Tukiperhe on tavallinen perhe, jonka luokse lapsi voi mennä sovitusti esimerkiksi viikonlopuksi.

Lastensuojelu

Jos lapsen kotiolot eivät ole riittävän turvalliset ja vanhemmat lyövät laimin lapsen hoidon tai jos lapsi tai nuori itse vaarantaa hyvinvointiaan, on kunnan lastensuojeluviranomaisten velvollisuus auttaa lasta.

Selvityspyyntö lapsen tilanteesta tehdään lastensuojeluilmoituksella. Kun perhe tarvitsee enemmän tukea, arvioidaan ensin lastensuojelun tuen tarve ja tarjotaan perheen tarvitsema avohuollon palvelut. Jos tämä tuki ei riitä, voidaan lapsi sijoittaa kodin ulkopuolelle sijaishuollon palveluihin. Kodin ulkopuolelle tehdyn sijoituksen päätyttyä tuetaan lasta tai nuorta jälkihuollon palveluiden avulla.