Siirry sisältöön

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö (SHL perhetyö) on sosiaalihuoltolain 18§ mukaista, lapsi- ja perhekeskeistä perhetyötä, joka on tarkoitettu kaikille tamperelaisille alle 18-vuotiaiden lasten perheille.

Sosiaalihuoltolain mukainen perhetyö auttaa ja tukee, kun tarvitset

  • tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseen
  • apua perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseen
  • erityistä tukea lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi
  • apua lapsen tai nuoren kotiintuloajoista ja vapaa-ajanviettotavoista sopimiseen
  • tukea koulunkäynnin sujumiseen.

Perhetyön asiakkaaksi hakeudutaan lapsiperheiden sosiaalityön kautta, yhteydeoton voi tehdä asiakas itse tai lapsen, nuoren ja perheen kanssa toimiva työntekijä. Perhetilanne kartoitetaan sosiaaliasemalla, sosiaalityöntekijä tekee palvelupyynnön perhetyön palvelusta yhteistyössä perheen kanssa. Palvelu käynnistyy aloitusneuvottelulla ja sosiaalityöntekijän päätöksellä. Palvelu on perheelle maksutonta. Perhetyö on suunnitelmallista ja tavoitteellista, perhetyön tavoitteet määritellään perhetyön suunnitelmassa, jonka laativat perhe, perhetyöntekijät ja sosiaalityöntekijä sekä tarvittaessa yhteistyössä muiden perheen kanssa työskentelevien tahojen kanssa.

Perhetyön palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Ota yhteyttä