Siirry sisältöön

Perhetyö

Perhetyöhön voi ottaa yhteyttä asiakas itse tai lapsen, nuoren ja perheen kanssa toimiva työntekijä, kun tarvitaan

  • tukea ja ohjausta omien voimavarojen vahvistamiseen
  • apua perheenjäsenten keskinäisen vuorovaikutuksen parantamiseen
  • erityistä tukea lapsen tai nuoren terveyden ja kehityksen turvaamiseksi
  • apua lapsen tai nuoren kotiintuloajoista ja vapaa-ajanviettotavoista sopimiseen
  • tukea koulunkäynnin sujumiseen.

Perhetyön palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.

Ota yhteyttä

Alle kouluikäisten perheet

Alle kouluikäisten lasten perheet voivat ottaa yhteyttä oman asuinalueen lapsiperheiden sosiaalityöhön.

Alakoulu- ja nuorisoikäisten perheet

Perhepiste Nopean työntekijät auttavat 6 - 17 -vuotiaiden perheitä esimerkiksi silloin, kun tarvitaan tukea kodin pelisäännöistä sopimiseen, koulunkäynnin sujumiseen ja vuorovaikutukseen perheenjäsenten välillä.