Siirry sisältöön

Ennen eroa

Löytyykö keinoja jatkaa liittoa kriisin jälkeen tai kriisistä huolimatta?

Perheasioiden sovittelu on lakisääteistä toimintaa avio- tai avoeroa pohtiville vanhemmille ja heidän lapsilleen. Sovittelijan tulee pyrkiä saamaan aikaan yhteisymmärrystä siitä, miten perheessä esiintyvät ristiriidat voidaan ratkaista kaikkien asianosaisten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Sovittelijan tulee kiinnittää erityistä huomiota perheen alaikäisten lasten aseman turvaamiseen.

Perheasioiden sovittelu on vapaaehtoinen ja luottamuksellinen keskustelumahdollisuus:

  • avio- tai avoeroa miettiville
  • erojärjestelyjä tekeville
  • eronneille, jotka ovat sopeutumassa uuteen tilanteeseen
  • puolisoille, jotka päätyvät jatkamaan yhdessä
  • kun lapsen tapaamiset eivät suju tai vanhemmilla on erimielisyyttä lapsen asuinpaikasta

Tampereen kaupungissa lapsiperheiden perheasioiden sovittelusta vastaavat perheneuvola ja perheoikeudelliset palvelut:

Muita auttamistahoja