Siirry sisältöön

Kun eroon on päädytty

Avioero

Avioeroa haetaan jommankumman puolison kotikunnan käräjäoikeudesta kirjallisella hakemuksella. Avioeroa haetaan joko yksin tai yhdessä puolison kanssa.

Avioeron voi saada kuuden kuukauden harkinta-ajan jälkeen tai sen jälkeen, kun puolisot ovat asuneet erillään keskeytyksettä viimeiset kaksi vuotta. Harkinta-aika alkaa siitä, kun yhteinen hakemus on jätetty käräjäoikeuteen tai kun toinen puolisoista on saanut hakemuksen tiedoksi. Hakemus avioeroon tuomitsemisesta tehdään kuuden kuukauden kuluessa harkinta-ajan päättymisestä samalla tavoin kuin avioeroa koskeva asia on laitettu vireille.

Avioeron yhteydessä voidaan käräjäoikeuden ratkaistavaksi saattaa myös lapsia koskevat asiat.

Lapsen huollosta, asumisesta, tapaamisista ja elatuksesta voidaan hakea ratkaisua käräjäoikeudelta avioerohakemuksen yhteydessä. Jos vanhemmilla on yhteinen näkemys asioista ja on oletettavaa, että hakemus on lapsen edun mukainen, päätös lasta koskevista asioista annetaan avioeropäätöksen yhteydessä. Vanhemmat voivat myös missä tahansa eron vaiheessa sopia lapsen asioista perheoikeudellisissa palveluissa lastenvalvojan luona. Tässä tapauksessa mahdollinen käräjäoikeudelle jätetty lasta koskeva hakemus on hyvä perua.

Jos vanhemmilla on erilainen näkemys lapsen huollosta, asumisesta tai tapaamisesta sekä elatuksesta, voidaan ratkaisua näihin asioihin hakea käräjäoikeudesta hakemus- tai kanneasiana tai käräjäoikeudessa tehtävän sovittelun kautta.

Perheoikeudelliset palvelut

Vanhempien avio- tai avoeropäätöksen jälkeen vanhempien on ratkaistava, asuuko lapsi äidillä vai isällä. Samoin heidän on sovittava, miten lapsi tapaa sitä vanhempaa, jonka luona hän ei asu.
Avioliitossa syntyneen lapsen huoltajia ovat molemmat vanhemmat, avoliitossa syntyneen lapsen huollosta vanhemmat ovat mahdollisesti jo tehneet sopimuksen aikaisemmin. Vanhempien erotessa lapsen huolto voi jatkua yhteishuoltona tai vanhemmat voivat sopia, että huolto jää vain toiselle vanhemmalle.

Lapsen elatuksesta tehdään erillinen sopimus. Eron jälkeen vanhemmat vastaavat lapsen riittävästä ja tarpeenmukaisesta elatuksesta elatuskykynsä suhteessa.

Vanhempien väliset sopimukset lapsen huollosta, asumisesta ja tapaamisista sekä elatuksesta tehdään Perheoikeudellisissa palveluissa lastenvalvojan luona. Lastenvalvojan vahvistama vanhempien välinen sopimus on samanarvoinen käräjäoikeuden päätöksen kanssa. Lapsen ja vanhempien olosuhteiden oleellisesti muuttuessa sopimuksia ja käräjäoikeuden päätöstä voidaan muuttaa uudella sopimuksella tai hakemalla uutta päätöstä käräjäoikeudelta.