Siirry sisältöön

Lisätietoa pienen lapsen vanhemmille

Lastenneuvolan palvelut

Neuvolassa työskentelee lapsen ja perheen tukena terveydenhoitaja ja lääkäri. Työmuotoja ovat terveystarkastukset ja niihin liittyvät tutkimukset, rokotukset ja yksilöllinen terveysneuvonta vastaanotolla ja puhelimitse sekä kotikäynnit ja pienryhmätoiminta.

Lastenneuvolan henkilökunta toimii yhteistyössä mm. perhetyöntekijöiden, päivähoidon, psykologin, puhe-, fysio- ja toimintaterapeutin, ravitsemusterapeutin, sosiaalityöntekijän ja perheneuvolan kanssa ja ohjaa perheitä käyttämään tarpeellisia palveluja.

Terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotolla perhe käy säännöllisin väliajoin lapsen yksilöllisen terveydenhoitosuunnitelman mukaisesti. Perheen kanssa keskustellaan lapsen terveydestä ja vanhemmuudesta sekä arjen kasvatustilanteista ja pulmista perheen yksilöllisen tarpeen mukaan. Pitkäaikaissairaiden lasten neuvolakäynnit ovat tärkeitä. Lastenneuvolan työntekijät osallistuvat usein näiden lasten hoidon ja kuntoutuksen suunnitteluun.

Lastenneuvolatyö on luottamuksellista. Vastaanotot ovat maksuttomia.

Äkillisesti sairasta lasta ei hoideta neuvolassa. Puhelimitse terveydenhoitaja voi antaa hoito-ohjeita, harkita kotikäynnin tarpeellisuutta tai ohjata perheen lääkärin vastaanotolle.

Perhepolku on maksuton verkkokurssi, jonka aiheita ovat mm. vanhemman itsemyötätunto, parisuhteen myötätuntoinen vuorovaikutus sekä myötätuntoisen vanhemmuuden vahvistaminen: Ulkoinen linkkiPerhepolku-verkkokurssi

Voimaperheet-toimintamalli

Voimaperheet-toimintamalli on lasten ja lapsiperheiden mielenterveyttä edistävä ja ongelmien varhaiseen puuttumiseen kehitetty toimintamalli. Lapsen psykososiaalista toimintakykyä arvioidaan neuvolan 4-vuotisterveystarkastuksessa kyselylomakkeiden avulla, jotka lähetetään kotiin ennen neuvolavastaanottoa.

Vanhemmilla on mahdollisuus saada ohjausta digitaalisessa hoitoympäristössä. Verkkopalvelu tarjoaa vanhemmille henkilökohtaista ohjausta, jonka on tutkimusten mukaan todettu olevan tehokkain keino lapsen käytöshäiriöiden hoitoon. Perhevalmentaja on viikottain yhteydessä perheen kanssa puhelimitse. Perhevalmentajan ohjauksessa vanhemmilla on mahdollisuus harjoitella vanhemmuutta vahvistavia taitoja. Verkkopalvelu on perheille joustava ja käyttäjälähtöinen, joten osallistumisen voi suunnitella oman perheen aikatauluihin sopivaksi. Perheen osallistuminen ohjelmaan on täysin luottamuksellista.

Voimaperheet -toimintamalli on kehitetty Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksessa.
Keskus vastaa hoito-ohjelman toteuttamisesta Tampereen ja Oriveden neuvoloissa.
Lisätietoja:

Vauvahieronta

Vauvahierontaoppaassa kerrotaan mitä vauvahieronta on, miksi sitä on hyvä toteuttaa ja kuinka sitä toteutetaan.

Hammashoito

Hammashoitajan ja suuhygienistin terveystarkastuksissa ja neuvonnassa lapset käyvät noin yhden vuoden iästä alkaen. Lisätietoja löytyy suun terveydenhuollon sivuilta:

Ravitsemusohjeet ja D-vitamiini

Allergiat, erityisruokavaliot ja painonhallinta

Jos jokin ruoka-aine tuntuu aiheuttavan lapselle vaivoja tai oireita, asiasta kannattaa keskustella neuvolassa, jolloin voidaan miettiä lisäselvityksien tarpeellisuutta. Terveydenhoitaja opastaa allergiaan liittyvissä kysymyksissä.

Mahdollisista erityisruokavalioista pitää toimittaa hoitopaikkaan selvitys, sillä kaupungin päivähoidossa ja koulussa lapsi saa erityisruokavalion mukaiset ateriat, jos erityisruokavalioon on selvät lääketieteelliset tai eettiset syyt.

Lasten painon ja pituuden kehitystä seurataan säännöllisesti lastenneuvolassa. Terveystarkastuksissa yhä useammalla lapsella todetaan ylipainoa ja lihavuutta. Kasvuikäisen painonhallinnan onnistumisen kannalta koko perheen osallistuminen on tärkeää.

Rokotukset

Rokotuksilla ehkäistään vaarallisia tartuntatauteja. On tärkeää huolehtia siitä, että lapset saavat suojan näitä tauteja vastaan.

Lisätietoa rokotuksista löytyy Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivuilta:

Lapsen ensiapu

Lapsen käsittely

Perhevalmennus

Neuvolopsykologit

Perhe-etuudet

Perhe-etuuksista voi kysyä lastenneuvolan terveydenhoitajalta. Internetistä asiasta löytyy paljon tietoa Kelan sivuilta:

Lapsen uni

Riittävä uni on tärkeää pienten ja isompien lasten päiväaikaisen hyvinvoinnin ja kasvun ja kehityksen kannalta. Linkistä löydät tietoa siitä, miten lapsen uni muuttuu kasvun ja kehityksen myötä.

Lue lapselle:
Kaupunginkirjaston valikoima lista lapsille luettavista kirjoista (pdf)Kaupunginkirjaston valikoima lista lapsille luettavista kirjoista