Siirry sisältöön

Perheenlisäystä odottavan ABC

Tarkastukset raskauden ja lapsivuoteen aikana

Valokuva: Ultratutkimus.

Neuvolaan on hyvä ottaa yhteyttä, kun kuukautiset ovat jääneet pois ja raskaustesti on ollut positiivinen. Ensimmäinen käynti terveydenhoitajan luokse ajoittuu 7. - 9. viikolle ja lääkärintarkastus 14. - 18. viikolle. Äitiysneuvolan palvelut ovat maksuttomia tamperelaisille raskaana oleville ja lapsivuoteisille äideille sekä isille ja vastasyntyneille lapsille.

Äitiysneuvolaan kuuluvat säännölliset terveydenhoitajan tarkastukset, tavallisimmin kaksi lääkärintarkastusta raskausaikana sekä jälkitarkastus. Raskausajan ultraäänitutkimukset ja erityisseurantatutkimukset tehdään äitiysultrassa.

Raskaudenajan tarkastukset tehdään tavallisesti 4 - 6 viikon välein, 30. raskausviikosta alkaen 3 - 5 viikon välein ja 36. - 37. raskausviikosta alkaen joka toinen viikko. Jos tarvitaan erityisseurantaa, tarkastukset ajoitetaan tiheämmin.

Synnytyksen jälkeinen ensimmäinen tarkastus äidille ja vastasyntyneelle tehdään tilanteen mukaan kotona tai neuvolassa. Neuvolassa tehdään äidille lopullinen lääkärin ja terveydenhoitajan tarkastus noin 6 - 8 viikkoa synnytyksen jälkeen, kuitenkin ennen kuin synnytyksestä on kulunut 12 viikkoa.

iPana Äitiys -sähköinen äitiyskortti

Tampereen äitiysneuvoloissa ja äitiysultrassa on käytössä sähköinen äitiyskortti raskaudenseurannassa. iPana Äitiys -kortti on digitaalinen versio pahvisesta kortista. Palvelu helpottaa asiakkaan, neuvolan ja synnytyssairaalan välistä tiedonkulkua, sillä IPana Äitiys on käytössä myös Taysissa.

iPana Äitiys -kortin saavat äitiysneuvolaan tulevat uudet asiakkaat. Odottava äiti saa tunnuksen, kun hän ensimmäisen kerran ottaa yhteyttä äitiysneuvolaan. Odottaja voi täyttää palvelussa esitietolomakkeen sekä terveystottumuksia ja hyvinvointia koskevia kyselyjä jo ennen ensimmäistä neuvolakäyntiä. Kyselyt kartoittavat mm. ravitsemukseen, alkoholinkäyttöön, mielialaan ja synnytyspelkoon liittyviä asioita.

Neuvolakäyntien seurantatiedot, tutkimusten tulokset, sikiön vointia koskevat merkinnät ja sikiöseulontoihin liittyvät tutkimustiedot tallentuvat palvelun äitiyskortti-osioon. iPana Äitiys -korttiin voi tallentaa myös kotona tehtävät verensokerin ja verenpaineen mittaustulokset. Äiti voi pitää sähköisessä palvelussa omaa henkilökohtaista raskauspäiväkirjaa, ja keskustelupalstalla voi jutella muiden odottajien kanssa. Lisäksi palvelussa on tietopankki.

Halutessaan äiti saa tulostettua palvelusta tiedot itselleen "pahvikortiksi" tai laajemmaksi koosteeksi muistona raskausajasta ja synnytyksestä.

Ravitsemus raskauden ja imetyksen aikana

Raskauden ja imetyksen aikana äidin kannattaa huolehtia ruoastaan ja turvata itsensä ja lapsen hyvinvointi. Lue lisää, mitä sinun olisi hyvä huomioida ravitsemuksessasi:

Äitiysavustus, äitiys-, isyys- ja vanhempainraha

Saadakseen äitiysavustuksen raskaana olevan naisen on käytävä neuvolassa tarkastuksessa ennen raskauden neljännen kuukauden päättymistä. Äitiysavustuksen saa joko pakkauksena tai rahana.

Jotta perhe pääsee osalliseksi sairausvakuutuslain perhe-etuuksista (äitiys-, isyys- ja vanhempainraha), on niitä koskeva hakemus jätettävä paikalliseen Kelaan tai omaan työpaikkakassaan vähintään kaksi kuukautta ennen laskettua synnytysaikaa. Vanhempainrahan jatkuvuuden takaamiseksi äidin on käytävä lääkärintarkastuksessa 5 - 12 viikkoa synnytyksen jälkeen.

Edellä mainittuja etuuksia haettaessa on mukaan liitettävä neuvolan todistus raskaudesta. Todistuksen antaa neuvolan terveydenhoitaja sen jälkeen, kun raskaus on kestänyt 154 päivää. Hakemuslomakkeita ja lisätietoja saat neuvolasta. Lue lisää etuuksista Kelan sivuilta:

Syntymättömän lapsen isyyden tunnustaminen ja äitiyden selvittäminen ja vahvistaminen

Syntymättömän lapsen isyys voidaan tunnustaa neuvolassa jo raskausaikana, jos äiti ei ole avioliitossa, hänellä on vakiintunut parisuhde ja/tai hän elää avoliitossa tulevan lapsen isän kanssa.

Äitiyslain mukaan lapsella voi olla kaksi äitiä lapsen syntymästä lähtien. Lapsen äiti on se, joka on synnyttänyt lapsen. Synnyttäneen äidin naispuolisesta kumppanista (avioliitto, rekisteröity parisuhde tai avoliitto) ei tule automaattisesti lapsen vanhempaa lapsen syntyessä. Lapselle voidaan vahvistaa toinen vanhempi, kun pari on hankkinut lapsen yhdessä hedelmöityshoidon avulla, mihin kumpikin on antanut suostumuksensa.

Perhe- ja synnytysvalmennus

Neuvolan ryhmämuotoinen perhevalmennus antaa perustietoja parisuhteesta, vanhemmuudesta, imetyksestä ja vastasyntyneen hoidosta. Jokainen perhe saa erillisen ohjelman ja ajoituksen kurssille osallistumisesta. "Perhevalmennuksen tietopaketti" -sivulle on koottu lisätieto- ja videolinkkejä, joiden kautta löytyvään aineistoon on hyvä tutustua ennen perhevalmennukseen tuloa:

Ekavauva-palvelu

Ensimmäistä lastaan odottavilla perheillä on mahdollisuus saada perhetyöntekijä kotiin yhteensä kolme kertaa. Yksi käynti ennen vauvan syntymää ja kaksi käyntiä pian vauvan syntymän jälkeen, kuitenkin kolmen kuukauden sisällä.

Ekavauvatyötä tekevät koulutetut perhetyöntekijät. He ohjaavat ja neuvovat perhettä tämän oman tarpeen mukaan uudessa elämäntilanteessa. Ekavauva-palvelu on perheille maksutonta.

Tunnetaitojen nettineuvola

Tampereen kaupungin neuvolassa on käytössä digitaalinen "Tunne taitosi vanhempana" -ohjelma, jonka avulla lasta odottavat ja pienten lasten vanhemmat voivat kehittää ja vahvistaa omia tunnetaitojaan.

Ohjelma tarjoaa vanhemmalle tietoa, monipuolisia harjoituksia sekä pohdintatehtäviä, jotka auttavat kohtaamaan muuttuvan tilanteen ja arjen paineet. Harjoitukset voi tehdä yksin tai yhdessä kumppanin kanssa. Verkko-ohjelman aktivointikoodi: TRENEUVOLA

Neuvolapsykologit

Lisätietolinkit