Siirry sisältöön

Adoptio

Adoptio eli lapseksiottaminen on oikeudellinen toimenpide: sen vahvistamisen myötä lapsi saa adoptioperheessä oikeudellisesti saman aseman kuin biologinen lapsi ja vastaavasti lapsen oikeudellinen suhde hänen aikaisempiin vanhempiinsa ja heidän sukulaisiinsa katkeaa. Adoptio on purkamaton.

Adoptio on mahdollista 25 vuotta täyttäneille aviopuolisoille tai yksin eläville. Perheen sisäisessä adoptiossa lapsen voi adoptoida 18 vuotta täyttänyt. Perheen sisäisestä adoptiosta on kyse silloin, kun adoptoitava on lapseksiottajan puolison lapsi.

Laki ei aseta yläikärajaa adoptiovanhemmille, mutta käytännössä lapset pyritään sijoittamaan henkilöille, jotka voisivat olla biologiselta iältään lapsen vanhempia.

Kansainvälisissä adoptioissa lapsen kotimaa voi asettaa hakijoille lisäedellytyksiä.

Miten adoptoida lapsi kotimaasta tai ulkomailta?

Sekä lapsen luovuttamista harkitsevien että adoptiolasta toivovien adoptioneuvonta on välttämätöntä, ennen kuin adoptiosuhde voidaan vahvistaa. Myös perheen sisäisissä adoptioissa ottolapsineuvonta on välttämätöntä.

Lapsen biologisella äidillä on synnytyksen jälkeen kahdeksan viikon harkinta-aika, ennen kuin hän voi allekirjoittaa suostumuksensa adoptioon. Myös isän suostumus tarvitaan, jos lapsi on syntynyt avioliitossa tai isyys on vahvistettu. Lapsen omilla vanhemmilla on oikeus päättää lapsensa luovuttamisesta adoptoitavaksi.

Harkitessasi adoptiota voit ottaa yhteyttä Tampereen kaupungin Perhehoito Luotsiin tai Pelastakaa Lapset ry:n aluetoimistoon.

Kansainvälistä adoptiopalvelua Suomessa antavat Interpedia ry ja Pelastakaa Lapset ry. Näiltä saa myös lisätietoja kansainväliseen ottolapsineuvontaan liittyvissä kysymyksissä.

Sijaisperheitä tarvitaan lapsille, joiden asuminen omassa kodissa on käynyt mahdottomaksi: Sijaisperheeksi? Tukiperheeksi?


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/adoptio