Siirry sisältöön

Muistisairaudet

Suurimmalla osalla yli 65-vuotiaista muistioireista ilmoittavista ihmisistä ei ole muistisairautta, sillä ohimeneviä muistivaikeuksia voivat aiheuttaa mm. kiire, stressi, väsymys, masennus ja unettomuus. Toki myös lyhytaikaisten muistioireiden syyt on hyvä tutkia: voit hakeutua hoitoon omalle terveysasemallesi. Tärkeää on ainakin ottaa verikokeet ja poissulkea elimelliset syyt (kuten kilpirauhasen sairaudet) tai saada apua esim. unettomuuteen.

Silloin kun muistioireet pitkittyvät tai pahentuvat, on tärkeää selvittää, mistä oireet johtuvat. Muistisairauteen sairastuu Suomessa joka vuosi noin 14 500 henkilöä.

Ikääntyminen muuttaa muistia, mutta iästä huolimatta terve muisti toimii loppuun asti. Lisääntyneiden muistioireiden taustalta löytyy aina jokin syy, joka täytyy selvittää. Muistioireiden hoito on tehokkainta, kun se aloitetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Muistisairauksiin on tarjolla sekä lääkehoitoa että kuntoutusta.

Yleisimmät muistisairaudet ovat

 • Alzheimerin tauti
 • Aivoverenkiertosairaudet (isojen suonten tauti, pienten suonten tauti ja kognitiivisesti kriittiset infarktit)
 • Sekamuotoinen Alzheimerin tauti
 • Lewyn kappale -tauti
 • Otsa-ohimolohko -muistisairaus
 • Parkinsonin taudin muistisairaus

Muistitutkimuksiin kannattaa hakeutua, kun muistin pulmat vaikuttavat selvästi arjen sujumiseen ja tilanne on aiempaan nähden muuttunut. Merkkejä muuttuneesta tilanteesta voivat olla mm:

 • oma tai läheisen huoli muistista
 • muistioire haittaa töitä tai arkiaskareita
 • sovittujen tapaamisten unohtelu
 • epätarkoituksenmukainen terveyspalvelujen käyttö
 • vaikeus löytää sanoja tai epäasianmukaisten sanojen käyttö
 • päättely- ja ongelmanratkaisukyvyn heikkeneminen
 • taloudellisten asioiden hoitamisen vaikeus tai vaikeudet ymmärtää kelloa
 • esineiden katoaminen ja niiden käyttötavan ymmärtämisen vaikeutuminen
 • mielialamuutokset tai ahdistuneisuus yhdessä lähimuistin heikkenemisen kanssa
 • persoonallisuuden muuttuminen, sekavuus, epäluuloisuus tai pelokkuus
 • aloitekyvyn heikkeneminen ja vetäytyminen

Muistitestit ja muistihäiriön tutkimukset

Kun huomaat itselläsi tai läheiselläsi muistipulmiin viittaavia oireita, ota ensimmäiseksi yhteyttä oman terveysasemasi terveydenhoitajaan, joka voi tehdä sinulle muistitestin. Terveydenhoitaja ohjaa sinut tarpeen mukaan lääkärin arvioon jatkosuunnitelman tekoa varten.

Laajemmat muistitutkimukset ja diagnoosit tehdään Hatanpään geriatrian poliklinikalla, jonne lääkäri tekee tarvittaessa lähetteen.

Tukea ja neuvontaa antavat tahot

Tampereen kaupungin muistikoordinaattorit:

Keskustan alue:
Eija Huhtamo
puhelin 041 730 2830
sähköposti [email protected]

Muut asuinalueet:
Nina Paasikallio
puhelin 041 730 2831
sähköposti [email protected]

Lisätietoa muistisairauksista ja niiden hoidosta