Siirry sisältöön

Mielen hyvinvointi

Ikääntyvillä mielenterveyttä horjuttaa tavallisimmin alavireisyys ja eriasteiset masennustilat. Ikääntyvän masennuksen taustalla on usein menetys tai menetyksen uhka, pitkittynyt suru, muutto omasta kodista tai taloudellisen tilanteen heikkeneminen.

Masennus saattaa ilmetä unettomuutena, kipuina ja muina fyysisinä vaivoina, ruokahaluttomuutena sekä kykenemättömyytenä selvitä jokapäiväisistä askareista.

Aktiivisuus ylläpitää mielen hyvinvointia

Masennustilojen varhainen tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää. Sosiaalinen kanssakäyminen ja aktiivisuus vähentävät lievien ja keskivaikeiden masennustilojen syntymistä.

Jokainen voi vaikuttaa mielenterveytensä ylläpitämiseen oman vointinsa ja toimintakykynsä mukaan. Pienikin liikunta, kuten tuolijumppa, vaikuttaa mielenterveyteen ja fyysiseen toimintakykyyn. Ulkoilu luonnossa yksin tai ystävän kanssa virkistää mieltä ja kohentaa verenkiertoa. Sosiaaliset kontaktit - ystävien tapaaminen tai kodin ulkopuolinen toiminta - ovat tärkeää masennuksen ennaltaehkäisyä.

Tampereen kaupungin lähitorit ja päiväkeskukset tarjoavat monenlaista toimintaa, samoin esim. kolmannen sektorin toimijat.

Mihin ottaa yhteyttä, kun haluat jutella mieltäsi painavista asioista?

Alakuloisuudesta ja muista mieltäsi painavista asioista voit keskustella oman terveysasemasi terveydenhoitajan tai kotihoidon työntekijän kanssa. Mielenterveyteen liittyvissä kysymyksissä voit kääntyä hoitavan lääkärin puoleen, joka tarvittaessa ohjaa jatkohoitoon.

Jos olet huolissasi omaisen tai läheisen mielenterveydestä tai päihteiden käytöstä, ota yhteyttä FinFami ry:een.