Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Kotihoito

Valokuva: Verenpaineen mittaus käynnissä.
Säännöllistä kotihoitoa tarvitsevien asiakkaiden kanssa laaditaan palvelu- ja hoitosuunnitelma, jonka mukaan määräytyy palvelusta perittävä kuukausimaksu.

Tampereen kaupungin kotihoidon palvelut on tarkoitettu kaikille yli 18-vuotiaille tamperelaisille, jotka alentuneen toimintakyvyn, sairauden tai muun syyn takia tarvitsevat apua.

Kotihoito auttaa asiakasta selviytymään päivittäisistä toiminnoista keskittyen henkilökohtaiseen hoivaan ja hoitoon. Silloin kun asiakas tarvitsee apua vain siivouksessa, asiakkaat opastetaan pääasiallisesti hakemaan palveluja kotisiivousta tarjoavilta yhteisöiltä tai yksityisiltä yrityksiltä.

Eri yhteisöjen ja yksityisten palveluntarjoajien tuottamista kotihoidon palveluista saa lisätietoja Kotitorilta . Kotitorin asiakasohjaajat tekevät hintavertailuja yksityisten tuottajien palveluista ja neuvovat myös erilaisten taloudellisen tukien hakemisessa.

Asiakasmaksut

Kotihoidon asiakasohjausyksikön asiakasohjaajat tekevät kotihoidon maksuja koskevat päätökset ja huolehtivat asiakaslaskutuksesta.

Kotihoidon säännöllisistä palveluista peritään asiakasmaksua sen mukaan, miten paljon työaikaa henkilökunnalta kuluu päivittäisiin palveluihin asiakkaan luona. Asiakasmaksun määrittelyssä otetaan huomioon kaikki asiakkaan kuukausitulot, myös eläkkeensaajan Kelalta saamaa hoitotuki lasketaan tuloksi asiakasmaksua päätettäessä. Kotihoidon tilapäisistä käynneistä peritään kertamaksu. Vähintään 15 %:n haitta-asteen omaavien sotainvalidien kotihoito ja kotihoidon tukipalvelut ovat maksuttomia.

Kotihoidon kriteerit

Kunnallisten kotihoidon palvelujen järjestämisen lähtökohtana on asiakkaiden tasavertainen ja oikeudenmukainen kohtelu asiakkaan asuinalueesta riippumatta. Palvelujen myöntämisessä noudatetaan kaupungin Ikäihmisten palvelujen lautakunnan vahvistamia kotihoidon kriteerejä, jotka selkiyttävät palvelujen kohdentamista kotihoitoa tarvitseville aikuisille tamperelaisille.

Kriteerien avulla kotihoidon palveluja kohdennetaan henkilöille, jotka alentuneen toimintakykynsä vuoksi tarvitsevat eniten tukea kotona selviytymisessä. Jos asiakkaan palvelutarve ei vastaa kotihoidon kriteerejä tai asiakkaalle ei voida tarjota kotihoidon palveluja hänen toivomaansa määrää, Kotitori neuvoo ja ohjaa asiakkaita löytämään vastaavia palveluja muilta palveluntuottajilta.

Töihin kotihoitoon

Tampereen kaupungin kotihoitoon tarvitaan sijaisia lyhyisiin ja pitkiin sijaisuuksiin:

Töihin kotihoitoon

Katso myös


Tämän sivun lyhytosoite on www.tampere.fi/kotihoito