Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Asunnon korjausavustus

Korjausavustusten käsittely on siirtynyt Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskukselle ARAlle. Avustuksia myönnetään vuonna 2018 iäkkään tai vammaisen henkilön asuntojen korjauksiin sekä taloyhtiöille hissin rakentamiseen ja esteettömyyden parantamiseen. Kaikilla avustuksilla on jatkuva hakuaika.

Valtion avustusten käyttötarkoitukset vuonna 2018

Korjausavustukset:

  • avustus iäkkään ja vammaisen henkilön asuntojen korjaamiseen
  • avustus taloyhtiölle liikkumisesteen poistamiseen
  • avustus hissin rakentamiseen hissittömään kerrostaloon

Hakeminen

Valtion avustuksia haetaan sähköisesti ARAn verkkoasioinnin sivulta:

Kaupungin hissiavustushakemus toimitetaan kaupungin "Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot" -yksikköön. Korjaustöitä ei saa aloittaa, ennen kuin avustuspäätös on tehty tai korjaustoimenpiteiden tekninen tarkoituksenmukaisuus on hyväksytty.

Asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot
sähköposti [email protected]
vaihde 03 565 611

Virastomestari ohjaa asiakkaat asumisen kehittäminen ja palvelutilaverkot -yksikköön.


Tuki asunnon muutostöihin

Asunnon muutostöihin myönnetään korvausta vaikeavammaiselle henkilölle, jolle liikkuminen ja omatoimisuus vakituisessa asunnossa on vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikeaa. Myös ikäihmiset voivat hakea tätä vammaispalvelulain mukaista korvausta asunnon muutostyöstä.

Asunnon muutostöinä korvataan vamman vaatimat välttämättömät muutostyöt asunnossa ja sen välittömässä lähiympäristössä. Tällaisia ovat esimerkiksi ovien leventäminen, ammeen poisto, luiskat tai tukikahvojen asentaminen.

Hakemus asunnon muutostöistä tehdään vammaispalvelutoimistoon .


Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvonta
Vanhustyön Keskusliiton korjausneuvoja avustaa sotainvalideja, veteraaneja ja muuta vanhusväestöä asunnossa tarvittavien muutostöiden kartoittamisessa, suunnittelussa, korjausavustusten hakemisessa ja tarvittaessa muutostyöt suorittavan urakoitsijan löytämisessä. Korjausneuvojan palvelu on asiakkaalle maksutonta, remontin tekeminen maksaa.

Vanhustyön Keskusliiton Pirkka-Hämeen korjausneuvoja
Voitto Niska, puhelin 0400 649 199
Otavalankatu 12 B
33100 Tampere