Siirry sisältöön

Ikäihmisten palvelujen hallinto

Palvelujen käytännön toteutus

Ikäihmisten palvelut kuuluvat organisatorisesti hyvinvoinnin palvelualueeseen ja siellä Avo- ja asumispalvelujen kokonaisuuteen.

Ikäihmisten palvelulinja vastaa ikäihmisille suunnattujen palvelujen, kuten kotihoidon ja asumispalvelujen käytännön toteuttamisesta. Palvelulinjan toimintaa johtaa Mari Patronen.

Palveluja koskevat linjaukset

Ikäihmisten palvelujen järjestämisestä, tuottamisesta ja kehittämisestä päätetään sosiaali- ja terveyslautakunnassa kaupunkistrategian ja talousarvion linjausten mukaisesti.

Hyvinvoinnin palvelualueen apulaispormestari Johanna Loukaskorpi toimii lautakunnan puheenjohtajana. Hän johtaa asioiden käsittelyä lautakunnan kokouksissa ja määrittelee lautakunnalle esiteltävien asioiden valmistelun suuntaviivat palvelualueen johtajalle. Hyvinvoinnin palvelualueen johtajana toimii Taru Kuosmanen.

Hyvinvointi- ja vuosisuunnitelmat