Siirry sisältöön

Tuet ja etuudet

Tälle sivulle on koottu ikäihmisille tärkeitä taloudellisia etuuksia. Lisätietoja palveluista ja etuuksista sekä apua hakemusten tekemiseen saa Kotitorilta.

Kela myöntää

Eläkettä saavan hoitotuki
Hoitotuki voidaan myöntää, kun eläkkeensaajan toimintakyky on heikentynyt sairauden tai vammaisuuden vuoksi yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan ja hänelle aiheutuu tämän vuoksi avun, ohjauksen tai valvonnan tarvetta tai erityiskustannuksia. Hoitotuki on verotonta tuloa. Se on porrastettu kolmeen eri tasoon.

Eläkkeensaajan asumistuki
Eläkkeensaajien asumistukea voivat hakea pienituloiset 65 vuotta täyttäneet henkilöt tai alle 65-vuotiaat eläkkeensaajat, jotka asuvat pysyvästi Suomessa vuokra- tai omistusasunnossa. Asumistuki on verotonta tuloa.

Sairaanhoitokulujen korvaukset
Matkakorvausta voi saada, kun matkustaa julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon ja matkan syy on sairaus tai kuntoutus. Omavastuu on 25 euroa yhteen suuntaan, vuosiomavastuu on 300 euroa.

Lääkekorvaukset
Korvausta saa lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty reseptillä sairauden hoitoon. Korvausta saa niistä valmisteista, joille on vahvistettu korvattavuus. Alkuomavastuu on 50 euroa. Vuosiomavastuu eli lääkekatto vuonna 2019 on 572 euroa. Annosjaeltavat lääkkeet korvataan 50 euron alkuomavastuun jälkeen.

Harkinnanvarainen kuntoutus
Toimintakykyä kohentavaa kuntoutusta järjestetään työelämästä poissa oleville.

Toimeentulotuki
Toimeentulotukeen on oikeus henkilöllä, jonka omat ja perheen tulot eivät riitä tarpeenmukaiseen toimeentuloon. Eläkkeensaajan on mahdollisuus saada toimeentulotukea. Toimeentulotuen tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Tampereen kaupunki myöntää

Lähitorikortti
Alennusta saa aterioista lähitoreilla. Lähitorikortti myönnetään 65-vuotiaille ja työkyvyttömyyseläkeläiselle, jos bruttotulot enintään ovat enintään 1 278 euroa kuukaudessa ja kahden hengen taloudessa 2 382 euroa kuukaudessa sekä säännöllisen kotihoidon asiakkaille. Lähitorikortti voidaan myöntää erityisperusteilla, jos asiakkaalla on muuten ilmeinen tarve tuettuun ateriointiin.

Omaishoidon tuki
Harkinnan varainen tuki paljon apua tarvitsevan kotihoitoon. Koostuu tuesta sekä vapaista. Lisätietoa omaishoidon tukitoimistosta.

Palveluseteli
Palvelusetelillä asiakas voi hankkia sosiaali- ja terveysalan palveluja niin, että hän itse valitsee palveluntuottajan omien mieltymystensä ja tarpeidensa mukaisesti. Palveluseteliä käytetään omaishoitoon, palveluasumiseen ja lyhytaikaiseen palveluasumiseen sekä fysioterapiaan.

Kunnallisen terveydenhuollon maksukatto
Potilaan ei tarvitse maksaa kalenterivuoden aikana asiakasmaksuja enempää kuin 683 euroa niistä asiakasmaksuista, jotka kuuluvat maksukaton piiriin. Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat maksuttomia kalenterivuoden loppuun.

Vaikeavammaisen kuljetustuki
Vammaispalvelutoimisto myöntää lääkärinlausuntoon perustuen. Kuljetuspalvelua voi saada henkilö, jolla on erityisiä vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi kohtuudella kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja.

Harkinnanvarainen kuljetustuki
Harkinnanvaraista kuljetuspalvelua voidaan myöntää, jos henkilö ei huonokuntoisuutensa vuoksi pysty käyttämään julkisia kulkuneuvoja, kuten bussia tai palvelubussia. Tuen saantiin vaikuttavat tulot, tukea myönnetään yli 75-vuotiaille. Kotihoidon asiakasohjaus arvioi kuljetuspalvelun tarpeen ja myöntää tuen.

Tuki asunnon muutostöihin
Asunnon muutostöihin, kuten kynnysten poistaminen, luiskat, tukikahvat, voidaan myöntää myönnetään korvausta, kun liikkuminen ja omatoimisuus kotona on vamman tai sairauden vuoksi erityisen vaikeaa. Vammaispalvelutoimisto myöntää tuen.

Erityisuimakortti
Erityisuimakortti on tarkoitettu tamperelaisille eri tavoin vammaisille ja pitkäaikaissairaille aikuisille edistämään omaehtoista uintiharrastusta. Erityisuimakortin saa joko nimetyillä KELA-kortin tunnuksilla tai luotettavalla selvityksellä merkittävästä haitasta.

Verotus

Eläkkeen verotukseen vaikuttavat kaikki saajan tulot ja vähennykset. Eläkkeen verotus poikkeaa mm. palkan verotuksesta siten, että eläkkeestä saa eläketulovähennyksen. Eläkkeestä ei kuitenkaan saa ansiotulovähennystä eikä tulonhankkimisvähennystä kuten palkasta. Eläketulosta ei peritä työeläkemaksua eikä työttömyysvakuutusmaksua. Eläketulosta peritään vakuutetun sairaanhoitomaksu.

  • Kotitalousvähennys: remonttityöstä, siivous- ja kotitaloustyöstä sekä hoito- ja hoivatyöstä
  • Veronmaksukyvyn alentumisvähennys: Vähennys koskee kaikkia, joilla on veronmaksukykyä alentava rasite, esim. suuret sairaskulut. Verottaja harkitsee tapauskohtaisesti, myönnetäänkö vähennys. Myöntämiseen vaikuttaa verovelvollisen ja hänen perheensä tulot ja varallisuus.
  • Invalidivähennys: Ensimmäistä kertaa invalidivähennystä haetaan toimittamalla verotoimistoon lääkärinlausunto. Lääkäriltä pyydetään B-todistus, jossa todetaan pysyvä haitta-aste, vähintään 30 %. Kun invalidivähennys on myönnetty, sitä ei tarvitse uudelleen hakea, vähennys huomioidaan verotuksessa automaattisesti. Invalidivähennyksen voi saada takautuvasti viideltä vuodelta. Työkyvyttömyyseläkkeellä olevat saavat invalidivähennyksen automaattisesti.

Valtiokonttori

Sotaveteraanien kotona asumisen tukemiseen on vuosittainen määräraha. Tukeen oikeutetuille veteraaneille tulee kotiin tiedote ja palvelut tilataan Kotitorin kautta.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA

Korjausavustusta myönnetään iäkkään ja vammaisen henkilön asunnon korjaamiseen sekä taloyhtiöille liikkumisesteen poistamiseen ja hissien rakentamiseen. Avustuksilla on jatkuva haku.

Alennuksia

  • Tampereen kaupungin joukkoliikenne: yli 65-vuotiaille
  • Eläkeläisalennus koskee myös palvelubussiliikennettä
  • Tamperelaiset rintamatunnuksen omaavat veteraanit voivat kulkea matkakortilla maksutta ilman aikarajoitusta, poikkeuksena yövuorolisä.
  • Muu joukkoliikenne: VR, Finnair, Matkahuolto
  • Tampereen kaupungin uimahallit: 65-vuotiaille
  • Harrastus- ja virkistystoiminnan sekä taide- ja kulttuurilaitosten alennukset vaihtelevasti.


Edunvalvonta

Itselleen voi saada edunvalvojan, jos huomaa oman tilanteensa heikentyneen niin, että edunvalvojan tuki ja apu on tarpeen. Edunvalvojaa haetaan tekemällä kirjallinen hakemus Digi- ja väestötietovirastoon.

Edunvalvoja on päämiehensä luottohenkilö. Hän puolustaa päämiehen etuja ja edustaa tätä asioissa, jotka on määrätty hänen hoidettavakseen. Tällaisia asioita voi olla esimerkiksi omaisuuden hoito. Edunvalvojan tulee huolehtia siitä, että hänen päämiehensä saa sopivan hoidon, huolenpidon ja kuntoutuksen.

Edunvalvojaa haettaessa täytetään hakemus, jonka liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto. Digi- ja väestötietovirasto kuulee aina henkilöä kaikissa edunvalvontaan liittyvissä asioissa.

Pirkanmaan edunvalvontatoimisto huolehtii Tampereen kaupungin asukkaiden yleisestä edunvalvonnasta.