Siirry sisältöön Siirry suoraan hakuun

Taloudelliset etuudet

Ikääntyville myönnettävillä taloudellisilla etuuksilla pyritään tukemaan kotona asumista ja hoitoa sekä korvaamaan osa suurten sairauskulujen aiheuttamista elinkustannuksista. Vaikeavammaisten on mahdollista hakea tukea kuljetuksiin ja asunnon korjaustöihin. Etuudet myönnetään hakijan tarpeen ja toimintakyvyn perusteella, osa etuuksista on tulosidonnaisia.

Toimeentulotuki

Toimeentulotuki on viimesijainen toimeentuloturvan muoto. Toimeentulotukeen on oikeus henkilöllä, jonka omat ja perheen tulot eivät riitä tarpeenmukaiseen toimeentuloon.
Eläkkeensaajan on mahdollisuus saada toimeentulotukea. Toimeentulotuen tarve arvioidaan aina tapauskohtaisesti.

Toimeentulon asioissa ikäihmiset voivat ottaa yhteyttä myös gerontologiseen sosiaalityöhön.