Siirry sisältöön

Perhehoidon yksikön palvelut

Pirkanmaan perhehoidon yksikkö vastaa seuraavista palveluista ja tehtävistä:

 • uusien perhehoitajien rekrytointi
 • lakisääteisen ennakkovalmennuksen järjestäminen perhehoitajiksi aikoville
 • perhepankin ylläpito, perhekotien välitys kuntiin
 • perhekotien toiminnan seuraaminen ja yhteydenpito perhehoitajiin
 • perhehoitajan lakisääteisenä vastuutyöntekijänä toimiminen
 • perhehoitajien koulutuksesta, tuesta ja virkistyksestä vastaaminen
 • perhehoitajien sijaisjärjestelyistä huolehtiminen
 • yksikön työntekijä osallistuu perhehoitoprosessiin ja toimii tarvittaessa kunnan perhehoidosta vastaavan työntekijän työparina
 • yksikkö osallistuu perhehoidon kehittämiseen, tiedottamiseen, arviointiin ja markkinointiin Pirkanmaalla
 • verkostoyhteistyö sidosryhmien kanssa ja perhehoidon valtakunnalliseen kehittämiseen osallistuminen

Yksikön palveluista on sovittu kuntien kesken

Pirkanmaan kuntien kesken on sovittu perhehoidon järjestämisestä yhteistoimintasopimuksella.

Yksikön ja kuntien toimintaa ohjaa perhehoidon toimintaohje. Toimintaohje on hallinnollinen ohje siitä, miten maakunnan alueella toteutetaan toimeksiantosopimussuhteista perhehoitoa. Toimintaohje palvelee perhehoitoa tarjoavaa kuntaa, perhehoitajaa, perhehoidossa olevaa henkilöä ja hänen läheisiään.

Yhteistoimintasopimus ja toimintaohje on hyväksytty Pirkanmaan kuntien lautakunnissa ja ne ovat kuntia sitovia sekä turvaavat yhtenäiset toimintakäytännöt perhehoidossa Pirkanmaan alueella.

Perhehoidon yksikön toimintaa seuraa ja valvoo ohjausryhmä. Ohjausryhmässä on edustus jokaisesta Pirkanmaan kunnasta.

Asiakkaan kotikunnan vastuut

Asiakkaan kotikunnan työntekijä huolehtii seuraavista tehtävistä:

 • asiakkaan ohjaus perhehoitoon ja päätös perhehoitoon sijoittamisesta
 • toimeksiantosopimuksen tekeminen perhehoitajan kanssa
 • asiakaskohtainen sosiaalityö
 • asiakkaan viranomaisverkostojen toimivuudesta huolehtiminen ja
 • perhekodin lakisääteinen valvonta.

Asiakkaan kotikunta vastaa sijoituksesta aiheutuvista kustannuksista, esimerkiksi perhehoitajan palkkioiden maksusta, asiakkaan maksusitoumuksista sekä perii asiakasmaksut.

Yhteistyö maakunnallisessa asiakasohjauksessa

Kotikunnan työntekijä myöntää perhehoidon palvelun, jonka jälkeen hän ottaa yhteyttä Perhehoidon yksikköön asiakkaan tarpeita vastaavan perhehoidon löytymiseksi. Yksikön työntekijä kartoittaa perhepankissa olevat perhekodit / perhehoitajat ja etsii asiakkaan tarpeita vastaavan perhekodin / perhehoitajan perhepankista.

Tämän jälkeen otetaan yhteyttä asiakkaaseen ja hänen läheisiinsä sekä perhehoitajaan ja annetaan tarpeelliset tiedot perhehoidon käynnistämiseksi.

Asiakkaan sijoittaminen perhehoitoon toteutetaan kotikunnan ja yksikön työntekijän yhteistyönä.